Parlamentní volby 2010

vtip od mého kamaráda Lumíra Lema Aschenbrennera

Na konci května nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a  my se zamýšlíme,koho budeme volit,komu uvěříme,že za nás občany bude chtít ,jak se říká,"položit ruku do ohně".

Sestavil jsem proto deset speciálních otázek pro politiky,lidi, kteří jsou možnými budoucími našimi zástupci v Poslanecké sněmovně :

1)Co pro vás znamená práce poslance?
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?

8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?

 

Níže potom můžete posoudit opovědi od jednotlivých zástupců  politických uskupení ,které usilují o vstup do Parlamentu ČR
 

 VOLBY 2010

Strana svobodných občanů-prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

26.05.2010 19:12
1)Co pro vás znamená práce poslance? Práce poslance Sněmovny Parlamentu ČR pro mne znamená službu svému státu, jeho svobodě, a právě tak svobodě...

—————

ČSSD-Ing.Jiří Paroubek

21.05.2010 12:20
1)Co pro vás znamená práce poslance? Jde o možnost pozitivně ovlivnit budoucnost této země a myslím, že se to sociální demokracii daří. 2)Jaké...

—————

Pravý Blok-František Kazilovský

18.05.2010 08:29
1)Co pro vás znamená práce poslance? Službu voličům! Prosazení zákonů rovnosti bez výjimek. Vytvářet podmínky pro důstojný život všech. Přístup do...

—————

Česká str.nár.sociální-Jiří Vazač

15.05.2010 08:23
1)Co pro vás znamená práce poslance? Zodpovědnou dřinu, omezení všech současných aktivit na minimum, ostré lokty… 2)Jaké vlastnosti by měl mít...

—————

Česká str.nár.socialistická-Jiří Pondělíček

11.05.2010 09:21
1)Co pro vás znamená práce poslance? Práce poslance je především služba vlasti a spoluobčanům 2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec? Vlastenectví,...

—————

Česká str.nár. sociální -Eva Matoušková

11.05.2010 08:50
1)Co pro vás znamená práce poslance? Poslanec je zvolený lidmi, kteří mu dali důvěru. Měl by pracovat a chovat se tak, aby nezklamal své...

—————

Dělnická str.soc.spravedlnosti-MgR Václav Komárek

11.05.2010 08:37
1) Co pro vás znamená práce poslance? Poslanec by měl být v kontaktu s lidmi, i různých politických názorů, snažil se řešit jejich problémy, a to ve...

—————

TOP 09-Jaromír Drábek

10.05.2010 15:06
1)Co pro vás znamená práce poslance? Službu spoluobčanům. Způsob, jak předat či vrátit to, co jsem mohl v dosavadním životě získat, tedy znalosti a...

—————

Věci veřejné-Lenka Andrýsová

08.05.2010 08:49
1)Co pro vás znamená práce poslance? Práce poslance pro mě znamená zastupování mých voličů, kteří jsou z Olomoucka a chtějí řešit korupci v České...

—————

Strana zelených - Ladislav Vrchovský

07.05.2010 11:20
1)Co pro vás znamená práce poslance? Možnost uplatnit vlastní názory na řešení věcí veřejných formou, která má vliv na podobu reálného života v naší...

—————

KDU-ČSL-Cyril Svoboda

07.05.2010 11:06
1)Co pro vás znamená práce poslance? Jako poslanec se snažím zlepšit fungování našeho státu. Zastupuji občany a pomáhám jim v jejich problémech. Na...

—————

Liberálové.cz- Milan Hamerský

07.05.2010 11:00
1) Co pro vás znamená práce poslance? Zákonodárce má především hájit zájem celku na kvalitních pravidlech, podle kterých lze svobodně a morálně žít a...

—————

Česká pirátská str.- Jiří Rezek

07.05.2010 10:55
1)Co pro vás znamená práce poslance? Je to služba společnosti-nic víc, nic míň. Někdo je elektrikář, někdo doktor a jiný třeba poslanec. Pokud...

—————

Str. svobodných občanů-Petr Mach

07.05.2010 10:49
1)Co pro vás znamená práce poslance? Zodpovědné posuzování navrhovaných zákonů a hájení základních principů svobody, ve které věřím, úsilí o...

—————

Konzervativní strana - Josef Kubalčík

07.05.2010 10:43
1)Co pro vás znamená práce poslance? Jednu z nejvýznamnějších možností, jak přispět k prostředí ve státě a ve společnosti, které se bude vyznačovat...

—————

Klíčové hnutí-Táňa Fischerová

07.05.2010 10:32
1)Co pro vás znamená práce poslance? Náročnou práci a odpovědnost za své činy. 2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec? Být odvážný, pracovitý a více...

—————

Moravané - Jiří Novotný

07.05.2010 10:26
1)Co pro vás znamená práce poslance? Službu společnosti 2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec? Poctivost. Z toho vyplývá vše ostatní. 3)Máte nějaké...

—————

KDU-ČSL - Pavel Svoboda

07.05.2010 08:29
1)Co pro vás znamená práce poslance? a) službu (to vypadá jako fráze, že?), b) přenos názoru voličů do parlamentu, c) vysvětlování politických...

—————

Str.svobodných občanů-Jiří Payne

07.05.2010 08:18
1)Co pro vás znamená práce poslance?  Službu veřejnosti. 2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec? Měl by studovat a rozumět tomu, co dělá....

—————

Čes.pirátská strana-Adámek Robert

07.05.2010 08:02
1)Co pro vás znamená práce poslance? Pro mě osobně se jedná o službu veřejnosti. Poslanec zastupuje především vůli svých voličů a měl by se ji snažit...

—————

Věci veřejné - Dobeš Josef

07.05.2010 07:50
1)Co pro vás znamená práce poslance? Pokračování práce zastupitele – ve spolupráci s občany mého regionu měnit věci k lepšímu. 2)Jaké vlastnosti by...

—————

Všechny články

—————


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic