ČSSD-Ing.Jiří Paroubek

21.05.2010 12:20

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Jde o možnost pozitivně ovlivnit budoucnost této země a myslím, že se to sociální demokracii daří.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Zcela nepochybně jen kladné a především by měl být schopen vystavit účet za svoji práci občanům, kteří jeho stranu volili.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Těžko vyzdvihnout jednu osobnost nad druhou, nicméně v tuto chvíli mě napadá například francouzský myslitel Alexis de Tocqueville: „Svoboda plodí konflikty“.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Důležité je obojí
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Zcela určitě. Třeba i proto navrhuje ČSSD přímou volbu prezidenta.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Nemyslím si. Sociální demokracie již několikrát navrhovala omezení a zrušení těchto výhod, nicméně nenašla politickou podporu pro změnu.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Sociální demokracie se snaží být takovým vzorem pro občany.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Česká republika se v tomto období velmi změnila a já mám radost, že se ubírá správným směrem a je plnohodnotným členem Evropského společenství.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Jinak bych nemohl být jejím členem ani předsedou.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Jsem přesvědčen, že ano.


Ing. Jiří Paroubek, poslanec, ČSSD

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic