Moravané - Jiří Novotný

07.05.2010 10:26

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Službu společnosti
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Poctivost. Z toho vyplývá vše ostatní.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Ne.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Obojí je potřebné.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Shodný.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Tzv. imunita by měla být zcela zrušena.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Samozřejmě.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Podstatná je pro mě zkušenost nikoli české, ale moravské společnosti. Ta do „demokracie“ vkročila s očekáváním, že spolu s jinými křivdami bude napraveno zlovolné zrušení moravské samosprávy komunisty k 1.1.1949. To se nejen nestalo, ale ještě se Moravanům v té slavné české společnosti dostalo spousty nadávek a urážek a dalšího okrádání. Protože chceme žít ve skutečné demokracii, možná nám nakonec nezbude než si vybudovat svou vlastní, nezávislou.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Bezmezně a bezvýhradně lze věřit pouze Bohu.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Doufám, že ano.

Jiří Novotný, předseda strany Moravané

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic