Str.svobodných občanů-Jiří Payne

07.05.2010 08:18

1)Co pro vás znamená práce poslance?
 Službu veřejnosti.

2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?

Měl by studovat a rozumět tomu, co dělá. Politika je náročnější, než vrcholový sport, politik musí nepřetržitě trénovat.

3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?

Karel Havlíček Borovský, Winston Churchill, Margaret Tatcher, Alois Rašín, Viktor Dyk

4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?

Opakovaně jsem psal, že při každém jednotlivém hlasování musí politik hledat kompromis v trojúhelníkovém prostoru svědomí, názoru voličů a politikou své strany. Nazval jsem jej ‚trojúhelníkem odpovědnosti. Za nejdůležitější považuji svědomí politika.

5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?

Přímou demokracii jsem jel na počátku své politické činnosti za vlastní peníze studovat do Švýcarska. To, co se u nás koná pod názvem referendum je ve Švýcarsku zakázáno jako porušení zásad přímé demokracie (když je parlament bezradný, vyhlásí referendum). Jsem velkým zastáncem, přímé demokracie (napsal jsem s Hanou Marvanovou první verzi zákona o místním referendu spolu), a přál bych si, abychom se naučili opravdovou přímou demokracii a opustili deformovaný postkomunistický model lidového hlasování, který mimo jiné přinesl velké utrpení mnoha lidem při rozpadu SSSR a Jugoslávie.

6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?

To je dost nešťastně formulovaná otázka. Otázky, pokud je tazatel korektní, nemají obsahovat hodnotící stanoviska. Poslanec je jedním z občanů, který získal důvěru k tomu, aby reprezentoval zájmy svých voličů. Na první část otázky je tedy odpověď jednoznačná: Ne.

Absurdní výhody politik jistě mít nemá, ale musí být zajištěny podmínky pro výkon tohoto povolání. Podle vaší otázky neabsurdní výhody snad mít má?

Jízdné v hromadné dopravě je banální detail a asi by bylo lepší, kdyby místo toho a místo příspěvku na dopravu Parlament zajišťoval poslancům všechny služební jízdy autem s profesionálním řidičem, jak je to v mnoha zemích. Cesta do zaměstnání není služební jízdou, zato například cesta z budovy Parlamentu na jednání s velvyslancem ano.

Problém imunity u nás spočívá v tom, že je neoprávněně aplikována na případy, které přímo nesouvisí s politickou činností. Pokud by byla záruka, že Policie a tajné služby opravdu fungují, jak mají a nehrozí jejich zneužití, nebál bych se imunitu zcela odstranit. Ale k tomu máme ještě hodně daleko.

7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?

Politik musí být z vlastního přesvědčení podřízen morálním hodnotám, ale nesmí být vzorem morálních hodnot ani morálku jakkoli utvářet. Má se věnovat zákonům, nikoli morálce. Politikové nesmí utvářet morální zásady. Pojednávají o tom desítky teoretických i praktických politických publikací (asi publikovaných většinou v USA).

8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Svobodu jsme měli v první polovině devadesátých let, od té doby nám svoboda každým dnem mizí. Je načase znovu o svobodu důsledně bojovat.

9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Ano, Svobodní předkládají program, který se nezaplétá do kompromisů se základními filosofickými principy strany.

10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Trochu nejasná otázka. Asi máte na mysli otázku 2. Vždycky jsem se o to snažil. Nyní nejsem činným politikem, takže se věnuji více akademické a filosofické přípravě. Pokud bych se opět stal politikem, bezesporu bych znovu postupoval jako doposud.

Jiří Payne, jaderný fyzik, topič, ošetřovatel v domově důchodců, politik, podnikatel
Svobodní

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic