Česká str.nár. sociální -Eva Matoušková

11.05.2010 08:50

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Poslanec je zvolený lidmi, kteří mu dali důvěru. Měl by pracovat a chovat se tak, aby nezklamal své voliče.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Jelikož poslanec není samozvaným zástupcem lidu, jeho vlastnosti by měly odpovídat očekávání jeho voličů.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Velice si vážím odkazu Dr. Milady Horákové.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Můj osobní názor by neměl být v rozporu se stranickou loajalitou. Pokud se názorově budu rozcházet s většinou stranické základny při uplatňování zásadních bodů stranického programu, nejspíš jsem udělala chybu při volbě stranické příslušnosti.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Zastávám názor, že každý občan má možnost svou aktivní účastí ve volbách podílet se na věcech veřejných. Vzpomínám na dobu, kdy byl při volbách „bohatý výběr z jednoho kandidáta“ - a pokud jste ho nevolil, měl jste na krku STB. Ta doba je už naštěstí za námi. Dnes nemusí mít občané pocit loutek v divadle, nemusí jen pasívně kritizovat, každý má dnes možnost zapojit se aktivně do politiky.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Poslanec není nadčlověk - je občanem tohoto státu. Byl „poslán“ ostatními občany, aby je dle svého nejlepšího svědomí a vědomí zastupoval v parlamentu při tvorbě zákonů. Poslanec je vydán pod drobnohled společnosti, přichází tím částečně o své soukromí, má obrovskou zodpovědnost. Za to má určité výhody, což je v pořádku. Ale jestliže v „civilním“ životě selže jako občan, dopustí se prohřešku, musí mít stejné podmínky pro potrestání jako každý jiný občan – neposlanec.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Každý občan, nejen poslanec, by se měl chovat v souladu s pravidly společnosti ve které žije. U poslance je morální hledisko přísněji posuzováno, rozhodně by neměl selhat. Pokud se tak stane, měl by svůj mandát složit.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
To, že revoluce v r. 1989 přišla, je vítězstvím svobody. Naše společnost prošla za těch více jak 20 let obrovskými změnami. Některé změny jsou pro většinu společnosti vnímány pozitivně, některé negativně. Rozhodně je před námi mnoho mravenčí práce, je třeba zlepšit podmínky pro život – hlavně v sociální sféře. Já jsem ráda, že jsme se zbavili komunistické totality.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Kdyby se mi program nelíbil, nebyla bych v této straně. Samotný program strany je však jakási deklarace názoru, co je třeba řešit. Důležité je, jak v praxi bude fungovat jeho naplňování. Pokud politici volí při prosazování svých programových zásad cestu jakéhosi handlování v parlamentu, pak to rozhodně není v pořádku.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Dle mého názoru, každý kdo nabídne svou kandidaturu, je přesvědčený, že jeho vlastnosti si tuto kandidaturu zasluhují. Nejspíš tak usoudili i moji straničtí kolegové, neboť na kandidátní listině České strany národně sociální jsem na druhém místě.


Eva Matoušková,ČSNS- volební kraj Praha
Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic