Pravý Blok-František Kazilovský

18.05.2010 08:29

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Službu voličům! Prosazení zákonů rovnosti bez výjimek. Vytvářet podmínky pro důstojný život všech. Přístup do sdělovacích prostředků a tím konec mediální blokády naší strany. Maximální možnost informovat lidi o všech nezákonnostech. Neinformovaný občan je snadno ovladatelný, manipulovatelný otrok.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Pokoru a skromnost. Odvahu prosazovat a hájit pravdu a spravedlnost za každou cenu.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Tomáš G. Masaryk, Winston Churchill, z žijících, Petr Cibulka.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Na základě osobního rozhodnutí jsem si vybral stranu podle myšlenek které zastává a programu který prosazuje. Nemění-li strana tyto své zásadní myšlenky, pak je osobní názor shodný se stranickou loajalitou.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Přímá demokracie je hlavní nosná myšlenka našeho programu, spolu s referendy. Jako jediná strana máme nejen v programu, ale i v názvu, odvolatelnost politiků a úředníků přímo občany. Není čas čekat, jestli vůbec si budou ochotni kapříci vypustit rybníky.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Morální kriteria na chování, jednání a rozhodování poslanců musejí být nastavena daleko výše. Práva a povinnosti mají stejná jako každý jiný. Pouze za svá slovní či písemná vyjádření nesmí být postihován a pronásledován.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Jak říká Jeho Svatost Dalajlama: „Moc bez moudrosti je nebezpečná.“ Inteligence bez morálky je nebezpečnější než morálka bez inteligence. Vzor, je silné slovo. Pracuji na sobě. Ne proto co si pomyslí volič, ale pro svůj klid v duši.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Z euforie, nadšení a ochoty utahovat si opasky se lidé pozvolna probouzejí do poznání, že to všechno byl dobře připravený a promyšlený podvod, jak převést majetek lidu do rukou několika lidí. Začínají si uvědomovat, že tento zločin budou platit ještě i jejich potomci. Z mého pohledu: Jsem rád že jsem přežil a získal jsem klid v duši.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Každý člověk má nejen právo, ale i povinnost neustále se přesvědčovat o pravdě. Nejnebezpečnější je jakékoli dogma, byť by bylo třeba papežské.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Posoudím to až na konci této cesty.
František Kazilovský,Pravý blok

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic