Strana svobodných občanů-prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

26.05.2010 19:12

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Práce poslance Sněmovny Parlamentu ČR pro mne znamená službu svému státu, jeho svobodě, a právě tak svobodě jednotlivých občanů.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Poslanec by měl být neúplatný a měl by držet veřejnosti dané slovo.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Mými vzory jsou T.G. Masaryk a Karel Havlíček.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Osobní názor a stranická loyalita by se měly vyvažovat, měly by být propojené.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Jsem pro postupné zavedení referend podle švýcarského vzoru,. tedy nedohodnou-li se strany v parlamentu, předají věc k rozhodnutí občanům.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Poslanec je občan jako každý jiný, takže Vámi uváděná privilegia by se měla zrušit.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Rád bych se jako poslanec na obnově této hodnoty podílel.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Od revoluce v r. 1989 jse se snažil působit na veřejnosti v rámci svých konkrétních možností v médiích, v odborné sféře a ve výuce. S vývojem naší společnosti a státu nejsem zejména v poslední době spokojen. Proto se více angažuji politicky.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Tvorbě programiu Strany svobodných občanů jsem se hodně podílel.
Myslím, že je vcelku slušný, ale není kompletně dopracován. Ztožňují se s ním jako s orientační směrnicí. Něco bych formuloval jinak, takže má identifikace s programem není absolutní.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Snad ano. Nechci zklamat.
 

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc., vědecký pracovník a universitní profesor, Strana svobodných občanů

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic