Čes.pirátská strana-Adámek Robert

07.05.2010 08:02

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Pro mě osobně se jedná o službu veřejnosti. Poslanec zastupuje především vůli svých voličů a měl by se ji snažit prosazovat i na úkor například svého nepohodlí.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Asertivita, průbojnost, vlastní názor a především neúplatnost.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Všechny historické osobnosti měly klady i zápory, zastávám názor, že je potřeba řídit se vlastním rozumem a ne vzhlížet k jakýmsi modlám.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Česká pirátská strana je postavena hlavně na vlastním názoru a podle toho je sestaven i její volební program. Zastávám názor občanů, kteří mě budou volit a samozřejmě plně podporuji náš volební program.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
ČPS prosazuje ve svém programu přímou demokrACII A POVAŽUJE JI ZA ZÁSADNÍ PRVEK.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
NE, POSLANECKÁ IMUNITA MUSÍ BÝT OMEZENA POUZE NA MÉDIA A PŮDU SNĚMOVNY, JINAK NEVIDÍM DŮVOD, PROČ BY NEMĚL POSLANEC DODRŽOVAT ZÁKONY.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Toto je jedna z věcí proč kandiduji a proč kandiduje každý za naší stranu.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Naskytly se nám nové možnosti, nové technologie, nové obzory. Postupně jsme však začali své ideály ztrácet a já bych rád, aby se čest, svoboda, demokracie a další hodnoty vrátily zpět do života v naší zemi.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Ano. Pevně věřím, že budeme schopni náš program prosadit a že vneseme do politiky zcela jiný pohled.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Předpokládám že splňuji, i když otázce příliš nerozumím.


Robert Adámek,grafik,Česká pirátská strana-Lídr v Moravskoslezském kraji


Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic