Klíčové hnutí-Táňa Fischerová

07.05.2010 10:32

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Náročnou práci a odpovědnost za své činy.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Být odvážný, pracovitý a více oborový.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
T.G.M.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Názor, ale musí být prodiskutovaný lidmi z občanské společnosti. Jinak se člověk může stát dogmatikem.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Souhlasím.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Ne, nemá. Jeho imunita má být omezená na projevy ve sněmovně.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Ano, ale není to snadné.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Otevřela se mi možnost pracovat více ve své profesi a stala jsme se také na jedno volební období poslankyní Parlamentu.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Ano, protože jsme program psali společně. není to ale dogma a bude se vyvíjet.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Doufám.

Táňa Fischerová, herečka, Klíčové hnutí

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic