Věci veřejné-Lenka Andrýsová

08.05.2010 08:49

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Práce poslance pro mě znamená zastupování mých voličů, kteří jsou z Olomoucka a chtějí řešit korupci v České republice. Za ně budu hlasovat v Poslanecké sněmovně, vyjednávat ve výborech a označovat a upozorňovat na problémy, které Olomoucko trápí. Jedná se například o nezaměstnanost. Kromě prosazování opatření, které navrhujeme v našem programu, chci využít maxima možných kontaktů k tomu, aby například mohla být financována výstavba infrastruktury na Jesenicku a Šumpersku.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Podle mého názoru by měl být aktivní, pracovitý, ale i lidský a empatický. Měl by umět prezentovat své zájmy a měl by být reprezentativní osobou. Měl by umět vyjednávat a měl by být schopen učinit rozumné kompromisy.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Mám morální vzory, například prof. Vladimíru Dvořákovou. Z politických osobností si vážím Madeleine Albrightové a Václava Havla.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
V poslanecké sněmovně podle mého názoru mají poslanci hlasovat podle stranické orientace. Je to dáno stávajícím volebním systémem. Upřednostňuji ale osobní odpovědnost politika, která je akcentována právě ve volebním systému s většinovými prvky.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Chci podpořit přímou volbu starostů, hejtmanů a prezidenta a zákon o obecném referendu. Myslím, že spousta nástrojů, jak se člověk může vůči politikům vymezit, už ale existuje. Česká společnost jich ale málokdy využívá.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Poslanec občany reprezentuje , ale stále je jedním z nich. Jsem pro omezení imunity poslanců a snížení náhrad na polovinu a čerpání náhrad po předložení účtů. Jízdné v MHD by si měli poslanci platit sami.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Věřím, že politik by měl být vzorem pro naši společnost a měl by se podle toho chovat. Nikdo z nás ale není dokonalý. Všichni děláme chyby. Důležité je se k našim chybám postavit čelem.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Jsem optimistkou a věřím, že česká společnost rozkvétá a začíná být sebevědomou. To, co se mi v naší společnosti nelíbí, jsou velké předsudky, korupce, malá osobní odpovědnost, málo vzájemného porozumění, averze k politice, velké osobnostní štěpení v politice a negativní očerňující kampaň.
Porevoluční éra do roku 2010 představuje většinu mého života. Hlavními zlomy v mém životě, který se promítá do politiky, bylo studium na Vysoké škole, cesty a studium v zahraničí, stáže, pracovní povinnosti a rozhovory s různými lidmi.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
V programu jsou body, za kterými tvrdě stojím a které prosazuji. Kvůli těmto bodům jsem do politiky šla. Náš program byl vytvořen podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle aktuálních podmínek a východisek.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Ano.

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic