Věci veřejné - Dobeš Josef

07.05.2010 07:50

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Pokračování práce zastupitele – ve spolupráci s občany mého regionu měnit věci k lepšímu.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Pracovitost , odpovědnost vůči lidem, bylo by dobré mít i humor.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Mám rád v politice odvahu a neotřelost. Svým způsobem byl neobvyklým zjevem Václav Havel, nezapadal do škatulky politik, prezident a mimo jiné i tímto okouzloval.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Obojí musí být v harmonii. Já jsem VV spoluzakládal-měl jsem možnost do ideí mnohé vložit. Na druhou stranu jsem si zažil několikrát, že musím respektovat většinový názor, i když si zrovna myslím, že můj je lepší.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Přímá demokracie-je ideál a budu dělat vše, abychom ho dosáhli – tedy abychom napřímo volili prezidenta,hejtmany a hlavně starostu či primátora.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Tak já vnímám, že má poměrně velkou odpovědnost. Na druhou stranu to nezakládá oprávnění mít nějaké výhody.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Já si cením svého svědomí. Jsem táta tří synů a vedu je k citlivému svědomí. Pro mě je tento vnitřní hlas mnohem důležitější než třeba informace o mně v médiích.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Rok 1989 mě zastihl na fakultě, tak velký zážitek sametové revoluce, pak jsem se upnul ke své profesi (jsem psycholog) a příliš jsem se o politiku nezajímal v přesvědčení, že to jde správným směrem. K tomu se přidala rodina a s tím spojené radosti a starosti. Postupné znechucení z politiky mě paradoxně přivedlo k osobnímu angažování ve Věcech veřejných-píše se rok 2002.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Program je konsensem více lidí, samozřejmě jsou zde věci za které ručím já, za které dám ruku do ohně, ale jsou zde věci , o kterých i pochybuji.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Myslím, že ano.

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic