PŘÍMÁ DEMOKRACIE

V České republice nejsou v povědomí široké veřejnosti možnosti přímé demokracie dostatečně zakořeněné.

Politické strany a politici si představují použití přímé demokracie v našem politickém systému různě.

A jaký je váš názor na přímou demokracii?

Zkuste si odpovědět na deset otázek, které jsem k tomuto tématu připravil a odpovědi mi pošlete.(viz kontakt)

Můžete je poté porovnat s odpověďmi poslanců parlamentu a senátorů, které jsem oslovil.

 10 otázek o přímé demokracii

  1. Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“?
  2. Jak si vysvětlíte význam textu Ústavy ČR:“ Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“?
  3. Považujete náš politický systém, založený na volné soutěži politických stran, za dostatečný z hlediska prospěšnosti pro všechny občany?
  4. Jak se díváte na politický systém tzv. polopřímé demokracie, fungující ve Švýcarsku?
  5. Jaký je váš názor na zavedení tzv. lidové iniciativy (referenda), kdy občané mají právo korigovat, zrušit jakékoliv rozhodnutí politiků nebo podávat vlastní návrhy zákonů?
  6. Občan – volič propůjčil poslancům na určitou dobu svou svrchovanou moc. Neměl by mít možnost tuto moc poslancům kdykoliv odejmout, pokud se zpronevěří své funkci?
  7. Když politici rozhodují proti vůli většiny občanů, jsou ještě jejich zástupci?
  8. Je pro poslance důležité, co si myslí občané a jak by měl zjišťovat, co si myslí?
  9. Je podle vás správné, když většinu médií v ČR ovládá cizí kapitál?
  10. Občané ČR nemají dostatečnou možnost se seznámit s fungováním systému polopřímé demokracie v zemích jako je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Kalifornie. Ve veřejnoprávních médiích tyto informace nenajdeme. Proč tomu tak je? Vidíte v tom nějaký záměr?

 

 


Odpovědi

Baštýř Václav, poslanec parlamentu

13.02.2011 10:36
1.     Co pro vás znamená text Ústavy ČR „Lid je zdrojem veškeré státní moci“? Ono je třeba článek 2, odstavec 1 Ústavy ČR ocitovat celý, nejen část: „Lid je zdrojem veškeré...

—————

Lukša Pavol, poslanec parlamentu

17.01.2011 15:42
Dobrý den, zasílám Vám odpovědi na Vaše dotazy. Nemám nic proti tomu, abyste je zveřejnil. Pokud tak učiníte, žádám Vás, abyste zveřejnil i těchto pár úvodních řádků. Rozhodně se nepovažuji za...

—————

Žaloudík Jan, senátor

07.01.2011 19:09
  1.       Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“? Této formulaci jsme rádi uvykli, protože je patrně lepší než stav, kdy zdrojem...

—————

Velebný Ladislav, poslanec parlamentu

07.01.2011 19:05
1.       Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“? Ústavní zákon o celostátním referendu nebyl schválen od roku 1993 dodnes. Věta se...

—————

Paukrtová Soňa, senátorka

04.01.2011 18:57
Nejprve jedna poznámka k přímé demokracii obecně a můj názor. Přímá demokracie má řadu nevýhod právě tak jako demokracie nepřímá. Jsem stoupencem demokracie nepřímé neboli zastupitelské. Mám...

—————

Filip Vojtěch, poslanec parlamentu

04.01.2011 18:52
1. Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“?  Jde o zásadu legitimizace státní moci lidem, lid vykonává moc buď přímo, referendem ( žel se konalo  pouze...

—————

Semelová Marta, poslankyně

03.01.2011 18:17
1.       Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“?     Chápu to tak, že o otázkách, důležitých pro život občanů ČR, by...

—————

Seďa Antonín, poslanec parlamentu

03.01.2011 18:09
1.       Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“? Občané mají hlasovací právo, kterým vyjadřují svoji vůli delegovat svoji „moc“ na své...

—————

Koskuba Jiří, poslanec parlamentu

02.01.2011 18:19
1. Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“?¨ Možnost skutečně svobodně volit a být zvolen. 2. Jak si vysvětlíte význam textu Ústavy ČR:“ Ústavní zákon může...

—————

Vystrčil Miloš, senátor

30.12.2010 15:23
1. Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“? Celý text Čl. 2 odstavce (1) Ústavy ČR říká „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci...

—————

Všechny články

—————


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech RepublicPridat.eu