Liberálové.cz- Milan Hamerský

07.05.2010 11:00

1) Co pro vás znamená práce poslance?
Zákonodárce má především hájit zájem celku na kvalitních pravidlech, podle kterých lze svobodně a morálně žít a je správné žít.
2) Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Vytrvalost hájit správná řešení.
3) Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Např. Karla Havlíčka Borovského a Aloise Rašína.
4) Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Kdo nehce žít jako Robinson se musí s lidmi domluvit. Osobní názor je třeba hájit v diskuzi a následně podporovat dohodnuté (legitimní) rozhodnutí.
5) Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Politiky volí občané, podporujeme přímou volbu starostů a naopak jsme proti přímé volbě prezidenta. Referenda příliš nefungují (malá účast), ale mohou být přínosná pro rozpoutání diskuze.
6) Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Jsme proti všem zvýhodněním politiků/soudců, atd..
7) Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Ano.
8) Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Procházíme dosti náročnou, bolestivou, ale i krásnou školou života. Jen se z toho poučit.
9) Věříte bezmezně, beze zbytku programu své strany?
Náš program vychází z tisícileté tradice liberálního (stoického, atd.) myšlení a reaguje na současné problémy. Přirozeně se přizpůsobuje diskuzím a argumentům oponentů.
10) Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
To musí posuzovat jiní.

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic