Česká str.nár.socialistická-Jiří Pondělíček

11.05.2010 09:21

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Práce poslance je především služba vlasti a spoluobčanům
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Vlastenectví, poctivost, sociální cítění
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
K. H. Borovský, T. G. Masaryk, E. Beneš M. Horáková
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Jsem členem strany, která je velmi blízká mým osobním názorům. pokud mám na něco odlišný názor, označím ho jako svůj osobní
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Naprosto souhlasím, ale přímá demokracie nemůže být uplatňována vždy a na každé rozhodnutí
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Poslanec je člověk a občan jako kdokoliv jiný. Imunita má chránit pouze před perzekucí z politických důvodů
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Mělo by to být hlavním cílem. Česká společnost vždy měla systém pozitivních hodnot, jejichž návrat do každodenního života by byl víc než žádoucí

8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Obnovení demokracie mělo bezesporu pozitivní význam pro celo zemi stejně jako uvolnění závislosti na SSSR. Rozbití federace ale za pozitivum považovat nedá, stejně jako nepovedená transformace v hospodářství. Pravicová koalice zastírala ekonomický propad vyrovnanými rozpočty, z výprodeje národní ekonomiky. Zde je také možné hledat počátky současného zadlužení. Některá opatření vlád ČSSD sice zpomalila sestupný trend, ale nastartovat pozitivní vývoj nedokázala. Vstup do EU a později přijetí Lisabonské smlouvy ještě více omezilo manévrovací možnosti ČR. Vysloveně nešťastnou roli sehrála poslední pravicová vláda M. Topolánka, v níž negativní roli sehrála i Strana zelených, zejména pokud se týká zásahů do energetické koncepce. Stejně nešťastné byly i kroky podniknuté v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti, obrany země, financí a zdravotnictví. ČSSD sice nabízí o poznání kvalitnější program, než pravicové strany, je ale zatížen některými zbytečně populistickými prvky a huráevropanstvím. Za nejhorší z programů stran, které
mají šanci se dostat do parlamentu považuji program TOP 09.


9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
V celku ano, ale kdybych tvrdil, že o některých kapitolách nepochybuji, tak bych lhal
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Na tuto otázku si netroufám odpovědět, ale jistě se o to to mohu snažit

Jiří Pondělíček,pracovník knižní distribuce,Česká strana národně socialistická
Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic