KDU-ČSL-Cyril Svoboda

07.05.2010 11:06

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Jako poslanec se snažím zlepšit fungování našeho státu. Zastupuji občany a pomáhám jim v jejich problémech. Na poslance KDU-ČSL se obrací mnoho lidí, protože vědí, že jejich dopisy neházíme do koše. Pomohl jsem velkému počtu lidí. Jako příklad bych mohl uvést vězně, který by bez mé pomoci přišel o byt, či rodinu, které exekutor stále strhával peníze, ačkoliv již dluh splatila.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Poslanec by měl být poctivý a schopný. Pouze poctivý nestačí a pouze schopný je katastrofou. Klement Gottward byl bezpochyby schopným politikem, ale sloužil zločinné ideologii.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
V českých dějinách 20. století máme mnoho hrdinů a mnoho vzorů. Vzorem jsou pro mne všichni, kteří se nenechali zastrašit totalitními režimy a kteří se nenechali zkorumpovat v době svobody. Rád čtu rozhovory s lidmi, kteří byli pronásledováni zločinnými režimy. Je v nich velká moudrost.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Svědomí musí být na prvním místě. Jakékoliv smlouvy omezující poslance v jejich hlasování jsou nemravné a neústavní.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Přímá demokracie může posílit vliv občanů na politiku. Může ale také lidi otrávit. Navíc většina nemusí mít vždycky pravdu. Mnohdy je potřeba, aby politik udělal nepopulární rozhodnutí a teprve budoucnost mu dá zapravdu.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Poslanec je člověk jako každý jiný. Vždycky jsme navrhovali omezení poslaneckých výhod a vždycky jsme pro ně hlasovali. Mnohokrát jsme navrhli omezení imunity. Nikdy to neprošlo.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Dělám pro to maximum. Na našich kandidátkách jsou lidi schopní a slušní. Podívejte se na naše kandidáty. Podívejte se na jejich životopisy. Jsou to ředitelé charit, starostové, lidi, kterým není lhostejné, co se děje s jejich bližními.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Slušný člověk může již dvacet let dělat politiku. Také se slušný člověk může angažovat v ekonomice, dělat kariéru. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že před dvaceti lety byli mezi námi miliony komunistů. Tito lidé a jim podobní se nevypařili. Také dělají politiku a také jsou aktivní v byznysu. Je důležité, aby ti slušní byli slyšet. Proto existuje naše strana KDU-ČSL.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Ano, každý, kdo si jej přečte, musí uznat, že to je realistický program, který je nejlepším programem pro tuto zemi a pro její občany.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance, které jste vyjmenoval výše?
Ano, podívejte se na mé působení na ministerstvech a podívejte se na návrhy, které jsem předložil v Poslanecké sněmovně.
 

Cyril Svoboda, poslanec, KDU-ČSL

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic