Str. svobodných občanů-Petr Mach

07.05.2010 10:49

1)Co pro vás znamená práce poslance?

Zodpovědné posuzování navrhovaných zákonů a hájení základních principů svobody, ve které věřím, úsilí o spravedlivý a srozumitelný právní řád

2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?

Věrnost ideím, za které byl zvolen, schopnost rozumět legislativním návrhům

3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?

Benjamin Franklin, Margaret Thatcherová, Karel Havlíček Borovský, Frédéric Bastiat

4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?

Pro mě jako pro předsedu je to totéž:-)

5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?

Souhlasím a jsem příznivcem přímé demokracie lichtenštejnského typu.

6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?

Nesouhlasím

7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?

Ano, proto jsme založili Stranu svobodných občanů

8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?

Zklamání z počáteční naděje, opětovný pocit marnosti, nyní usilovná snaha zvrátit neblahý vývoj

9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?

Jsem zakladatel a předseda, proto se mi daří utvářet program Svobodných tak, že odpovídá beze zbytku mému přesvědčení.

10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?

Ano, proto s plnou odpovědností kandiduji

Petr Mach, ekonom, předseda Strany svobodných občanů

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic