Česká str.nár.sociální-Jiří Vazač

15.05.2010 08:23

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Zodpovědnou dřinu, omezení všech současných aktivit na minimum, ostré lokty…
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Měl by si vždy uvědomit proč vlastně je poslanec, kdo jej zvolil a co od něj očekává a podle toho také pracovat…
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Tak třeba náš Zenkl (předúnorová ČSNS)
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Vždy stranickou loajalitu. Osobní názor musí jít vždy skrze stranu, za kterou kopu…Jinak bych byl dalším Melčákem, Pohankou či podobnými…
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Toto je současné době pouhé přání těch, kteří do politiky nemíří pouze za vidinou tučných zisků. Kéž by tomu jednou tak bylo…
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Rozhodně neeee! Kdo zvýhodňuje lékaře, vědce apod. Nechápu smysl tohoto. Žádná zodpovědnost a nadstandardní výhody. Kdo to vůbec mohl vymyslet!!!
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Určitě ano. Jsem transparentní, nemám co skrývat. Jako živnostník jsem se tu a tam dostal do lehkých problémků, ale to je v česku normální jev, vždy se to srovnalo. Podnikám od roku 1993 a nemusím se za sebe stydět takže…?
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Před revolucí jsme nedlužili téměř nic. Teď je na každého občana ČR dluh 226 miliónů. Táži se proč. Patříme k zemím z hodně vysokou korupcí. Stále vynalézáme nové a nové „parní stroje“ namísto toho, abychom se podívali k úspěšnějším sousedům a vytvářeli podobné, či lepší varianty zákonů. Vše je zde vytvářeno na základě objednávek lobbistických skupin a nikoli na prospěch a prosperitu celku!
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
To nejde. Program je živá věc a musí operativně reagovat na soudobé vnější či vnitřní podněty.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance, které jste vyjmenoval výše?
To se nedá takto jednoznačně definovat. Rád bych si vstupem do politiky vyzkoušel, zda to, aby zde bylo lépe je i v této době vůbec ještě reálné. Kéž by…

Jiří Vazač , živnostník, Česká strana národně sociální

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic