Strana zelených - Ladislav Vrchovský

07.05.2010 11:20

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Možnost uplatnit vlastní názory na řešení věcí veřejných formou, která má vliv na podobu reálného života v naší zemi.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Vnímavost ke stavu světa a schopnost rozpoznat příčiny dobrých i zlých věcí, těm dobrým pak napomáhat a těm špatným bránit.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
T.G.Masaryk, K.R.Popper.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Osobní názor, ale také schopnost kompromisu při střetu s názory jiných, a starnický názor má být výsledkem kompromisu uvnitř strany.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Prvky přímé demokracie lze uplatňovat až na výjimky, a těmi jsou hlavně otázky daňové, otázky práv menšin a otázky bezpečnosti.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Poslanec je stejný člověk jako všichni ostatní a má plnit stejné povinnosti a dodržovat zákony jako ostatní. Imunita poslance se má týkat pouze výroků a postupů při plnění politického programu a práce ve sněmovně. Má-li poslanec jízdní náhrady, může platit jízdné.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Tvář země se utváří podle chování vzorů v zemi žijících. Tvář naší země není dobrá, a politici to mají hodně na svědomí. Na druhé straně, každá země si zalouží takové politiky, jaké má, nejsou-li občané schopni politickou garnituru změnit, i když nástroje na to v demokracii jsou.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Z mého osobního života mi sametová revoluce umožnila svobodné rozhodování a seberealizaci – po dvaceti letech nucené práce v dolech mohu dělat to, co chci (divadelní kritiku, politiku). Česká společnost dostala svobodu, a teď se učí jak s ní zacházet, což bude ještě chvíli trvat.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Ano.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Ano.

Ladislav Vrchovský, novinář, publicista, divadelní kritik, Strana zelených, Moravskoslezský kraj.

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic