TOP 09-Jaromír Drábek

10.05.2010 15:06

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Službu spoluobčanům. Způsob, jak předat či vrátit to, co jsem mohl v dosavadním životě získat, tedy znalosti a zkušenosti.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Poslanec by měl být člověk, který má dostatečný rozhled a nadhled, který se nenechá ovlivnit jednotlivým argumentem, ale posuzuje problémy v celkovém kontextu. Člověk, který nepodlehne nátlaku ani mediálnímu ani finančnímu.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Nemám konkrétní politický vzor. Snažím se poučit od schopnějších, ale hledat vlastní cestu.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Při formulování stanovisek upřednostňuji osobní názor a snažím se o něm přesvědčit ostatní. Při rozhodování upřednostňuji stranickou loajalitu. Pokud by se však stranická loajalita dostala do rozporu s mými hodnotovými zásadami, pak mi nezbývá, než upřednostnit vlastní svědomí a opustit politiku.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Přímá demokracie posiluje odpovědné chování občanů. Není však vhodná tam, kde se rozhoduje o odborných otázkách a odbornost je předpokladem fundovaného rozhodnutí, v takových případech je zastupitelská demokracie nenahraditelná.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Pro poslance musí platit stejná pravidla jako pro každého jiného občana. Naopak, poslanec, který nectí zákony, je hrozbou demokracie, protože dává najevo, že někteří pravidla dodržovat nemusí.
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Snažím se o to bez ohledu na to, zda jsem poslanec, nebo ne.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Možnost svobodného života a spolupodílení se na demokratické společnosti je pro mě základní hodnotou. Demokracie má vždy své nedostatky v konkrétním naplňování. To však není argument pro zpochybňování toho, že nic lepšího než demokracii lidé nevymysleli.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Program strany není otázka víry. Dělám vše pro to, aby se program TOP 09 co nejvíce shodoval s mým osobním názorem.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Podle mého názoru ano, ale na zodpovězení této otázky jsou příslušní všichni ostatní, nikoli já.


Jaromír Drábek,místopředseda TOP 09

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic