Dělnická str.soc.spravedlnosti-MgR Václav Komárek

11.05.2010 08:37

1) Co pro vás znamená práce poslance?
Poslanec by měl být v kontaktu s lidmi, i různých politických názorů, snažil se řešit jejich problémy, a to ve formě poslaneckých dnů a tyto informace řešit formou interpelací či úpravou zákonů. Být pravidelně k dispozici ve své poslanecké kanceláři v místě bydliště a okolí. Taktéž jeho činnost je daná v příslušném výboru dle jeho odbornosti, v poslaneckém klubu, být aktivním příkladem pro občany.
2) Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Měl by být inteligentní a poctivý, nebát se prosadit svůj názor a být přístupný dialogu, chovat se jako profesionál a zaměstnanec občanů. V každém případě by měl poukazovat na nepořádek a politickou nabubřelost či korupci.
3) Máte nějaké historické nebo současné politické vzory, jejichž názory, myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Nikdo není ideální, každý má své slabosti či chyby, a být si toho vědom a nereagovat na kritiku podrážděně. V každém případě by měl být vlastenec, i když se to dnes nenosí. Proto chci být především sám sebou a z každého takového politika bych si bral něco. Proto vzor neuvádím.
4) Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Jestliže člověk chce být poslancem, hlásí se ke straně, která sdílí jeho názory či myšlenky. Upřednostňuj stranickou loajalitu před osobním názorem, který může být v rozporu se stanovami či programem strany.
5) Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů, že nejsou jen loutky v divadle, ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech. Jaký máte na to názor?
Občan má sice právo vyjádřit svůj názor, ale v podstatě ho nikdo neposlouchá a nikdo není ochoten připomínky akceptovat. Proto prosazuji referendum u všech důležitých otázek, které se týkají rozvoje a problému obce, kraje, státu.
6) Je poslanec něčím víc než ostatní občané, a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě/; má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Jeho imunita se má týkat pouze politického projevu.
7) Morální hledisko jako jedna z hodnot, které hýbou naší společností, se dostalo až někam na dno. Chcete být, jako politik-poslanec, skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Charakter je souhrn lidských vlastností. Myslím si, že u mne převažují ty kladné – organizační schopnosti, pracovitost, znalosti, a nemusím být oblíben, ale chci být respektován. Tak chci, aby tato instituce, tj. Poslanecká sněmovna, byla plně respektovaná a chci, aby tato hodnota z morálního hlediska byla na vyšší úrovni, než je dnes.
8) Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie. Můžete krátce zhodnotit toto období /1989-2010/ z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Z mého osobního hlediska jsem se svým životem a zázemím spokojený. Měl jsem možnost pracovat ve vedoucích funkcích, což před rokem 1989 by bylo nemožné. Co se týká české společnosti, i mě samotného, tak žijeme v nefungujícím systému a společnost je zklamaná tímto vývojem, proto je třeba radikální změny.
9) Věříte bezmezně, beze zbytku programu své strany?
Ano, věřím.
10) Splňujete požadavky na vlastnosti poslance, které jste vyjmenoval výše?
Byl jsem vybrán a doporučen Krajskou konferencí na základě svých vlastností (komunikace) a schopností, tak předpokládám, že požadavky splňuji.
Mgr. Václav Komárek, lídr Moravskoslezského kraje, Dělnická strana sociální spravedlnosti
Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic