KDU-ČSL - Pavel Svoboda

07.05.2010 08:29

1)Co pro vás znamená práce poslance?

a) službu (to vypadá jako fráze, že?), b) přenos názoru voličů do parlamentu, c) vysvětlování politických souvislostí voličům

2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?

a) odbornou schopnost plnit výše uvedené úkoly, b) morální zásady vč.
neúplatnosti

3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?

Mými vzory jsou Josef Lux a prvorepublikový František Nosek. Moje politické Credo najdete na www.svoboda.com - Zaujalo mě - úryvek z knihy francouzského politologa Paula Janeta.

4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?

Osobní názor může poslanec zastávat v ropzoru s programem, pro který byl zvolen, jen v otázkách svědomí. Jinak by měl sledovat onen program a příslušná stranická rozhodnutí.

5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?

Určitě ano. To ale předpokládá ochotu občanů sbírat si informace o problémech a kriticky o nich přemýšlet - k tomu máme u nás fakt hodně daleko.

6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?

Poslanecká imunita by měla být omezena jen na to funkční minimum, aby nemohl být postihovat (ani v budoucnu) pro své politické názory, ve zbytku by měla být zrušena. Jízdné v dopravě apod. jsou marginálie: kvalitní poslanec by si v běžném životě vydělal daleko více než jako poslanec, takže pokud toto někoho motivuje stát se poslanecem, tak mi to nevadí.

7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?

Jsem křesťan, takže to mám "v popisu práce" bez ohledu na politiku.

8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?

Vyměnili jsme politickou nesvobodu komunismu za zotročení konzumismem. Učíme se nakládat svobodou a to bude trvat pár generací. Ve svém osobním životě jsem možností svobody využil dost - studiem v zahraničí, cestováním apod.

9)Věříte bezmezně, beze zbytku programu své strany?

Detaily se dají stále diskutovat, ale hlavní body programu KDU-ČSL a hlavně jeho směřování považuji za jediné správné.

10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Pevně doufám, že ano.

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic