Česká pirátská str.- Jiří Rezek

07.05.2010 10:55

1)Co pro vás znamená práce poslance?
Je to služba společnosti-nic víc, nic míň. Někdo je elektrikář, někdo doktor a jiný třeba poslanec. Pokud kdokoliv z nich bude svoji práci dělat špatně, doplatí na to v důsledku i zbylí dva.
2)Jaké vlastnosti by měl mít poslanec?
Tak především by měl mít kontakt s realitou. Je katastrofa, že v poslaneckých lavicích sedí lidé, kteří nikdy nepracovali mimo politiku. Ze školy rovnou do poslanecké lavice. Nejdůležitější je však mít schopnost jít proti proudu, žádá-li si to situace.
3)Máte nějaké historické nebo současné politické vzory,jejichž názory,myšlenky jsou vám blízké nebo je vyznáváte?
Jelikož jsem v politice krátce a dřívě mě příliš nezajímala, tak nemám.
4)Upřednostňujete osobní názor nebo stranickou loajalitu?
Měla by tu být symbioza. Avšak, kdyby došlo na lámání chleba tak vlastní názor je mi svatější.
5)Prvky přímé demokracie by posílily pocit ostatních občanů,že nejsou jen loutky v divadle,ale že se mohou podílet na rozhodování o společných věcech.Jaký máte na to názor?
Přímá demokracie je jedním z pilířů politického programu naší strany, takže jsem jednoznačně pro posílení přímé demokracie.
6)Je poslanec něčím víc než ostatní občané,a proto má absurdní výhody /jízdné v hromadné dopravě;má být nedotknutelný i pro prohřešky z civilního života?
Výhody, včetně imunity i mimo půdu poslanecké sněmovny jsou opravdu absurdní. Je to přežitek z dob komunismu, kdy byla vládnoucí třída jakousi nedotknutelnou elitou. Bohužel, tento status dále přetrvává. A není se co divit, když ve všech současných parlametních stranách se to jen hemží recyklovanými komunisty...
7)Morální hledisko jako jedna z hodnot,které hýbou naší společností,se dostalo až někam na dno.Chcete být,jako politik-poslanec,skutečným vzorem pro znovuvzkříšení této hodnoty?
Morálka je něco velmi subjektivního. Je to lidmi vytvořený soubor pravidel, jak rozeznávat dobré a zlé. Právě ta subjektivita ale způsobuje, že je tento termín dosti ohebný a co je morální dnes, nemusí být morální za pět, deset let. Tedy, opravdu nevím, jak se k této otázce postavit. Nechci se pasovat do role mravokárce a idealisty. Uvidíme, co nám budoucnost přinese.
8)Sametová revoluce nám otevřela bránu k možnosti pro svobodný život a vytváření demokracie.Můžete krátce zhodnotit toto období/1989-2010/z hlediska vašeho osobního života a života české společnosti?
Bohužel, můj dojem je takový, že se režim změnil jen na oko. Lidé z druhé linie bývalého režimu se nyní dostali do popředí. Politici si dělají z občanů dobrý den, zvýšený zájem o ně je patrný pouze před volbami. Obrovská míra korupce v ČR (minimálně 100 miliard KČ ročně) toto jen dokládá.
9)Věříte bezmezně,beze zbytku programu své strany?
Ano, jinak bych neměl nejmenší motivaci do strany vstupovat.
10)Splňujete požadavky na vlastnosti poslance,které jste vyjmenoval výše?
Poněkud neskromně tvrdím, že ano.
Jiří Rezek, 27 let, výzkumný pracovník, Česká pirátská strana.

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic