Koskuba Jiří, poslanec parlamentu

02.01.2011 18:19

1. Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“?¨

Možnost skutečně svobodně volit a být zvolen.

2. Jak si vysvětlíte význam textu Ústavy ČR:“ Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“?

Referendum.

3.  Považujete náš politický systém, založený na volné soutěži politických stran, za dostatečný z hlediska prospěšnosti pro všechny občany?

Nikoliv. Ale těžko nabídnout lepší. Druhou Alžbětu II. těžko seženeme.

4. Jak se díváte na politický systém tzv. polopřímé demokracie, fungující ve Švýcarsku?

Omlouvám se, ve Švýcarsku nežiji. Nemám proto přímou zkušenost.

5. Jaký je váš názor na zavedení tzv. lidové iniciativy (referenda), kdy občané mají právo korigovat, zrušit jakékoliv rozhodnutí politiků nebo podávat vlastní návrhy zákonů?

Kladný – ostatně v rozumných mezích se tzv. zákon o referendu opakovaně snažíme za ČSSD i prosadit. Opakovaně marně.

6.  Občan – volič propůjčil poslancům na určitou dobu svou svrchovanou moc. Neměl by mít možnost tuto moc poslancům kdykoliv odejmout, pokud se zpronevěří své funkci?

Toto bylo dle mých informací kupodivu teoreticky možné dokonce i za minulého režimu. Ale Vy snad víte o případu, kdy by se dnes něco podobného prokázalo? Naopak - přeběhlíkům zajišťujeme dokonalou ochranku včetně limuzíny, atd…….

7. Když politici rozhodují proti vůli většiny občanů, jsou ještě jejich zástupci?

Jsou, vždyť si je zvolili! Neměli by zapomínat na předvolební sliby a masáž „nezávislých“ médií, expertů, tzv. osobností. A přemluvili-li bábu…….tak nechť se nediví.

8. Je pro poslance důležité, co si myslí občané a jak by měl zjišťovat, co si myslí?

Mělo by být. A nejen toliko pár týdnů před volbami. Krom řady jiných možností by toto měl být hlavní úkol skutečně nezávislých médií.

9.  Je podle vás správné, když většinu médií v ČR ovládá cizí kapitál?

Cizí kapitál by mi u médií tolik ještě nevadil.  Ostatně velmi brzy mu bude patřit vše podstatné v zemích Koruny české. Vadí mi zřejmá neobjektivnost, podjatost, nedůslednost a možná i prodejnost.

10. Občané ČR nemají dostatečnou možnost se seznámit s fungováním systému polopřímé demokracie v zemích jako je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Kalifornie. Ve veřejnoprávních médiích tyto informace nenajdeme. Proč tomu tak je? Vidíte v tom nějaký záměr?

Lze jen spekulovat. Možná to prostě „někomu“ nevyhovuje. Teta ze Saturnina by asi poznamenala: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic