Velebný Ladislav, poslanec parlamentu

07.01.2011 19:05

1.       Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“?

Ústavní zákon o celostátním referendu nebyl schválen od roku 1993 dodnes. Věta se stává pouhou deklarací.

 2.       Jak si vysvětlíte význam textu Ústavy ČR:“ Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“?

Ano, pokud bude schválen ústavní zákon o celostátním referendu.

 3.       Považujete náš politický systém, založený na volné soutěži politických stran, za dostatečný z hlediska prospěšnosti pro všechny občany?

Je to jedna z forem demokracie.

 4.       Jak se díváte na politický systém tzv. polopřímé demokracie, fungující ve Švýcarsku?

Kladný, mimo práv obsažených v listině práv a svobod, která je součástí ústavy ČR.

 5.       Jaký je váš názor na zavedení tzv. lidové iniciativy (referenda), kdy občané mají právo korigovat, zrušit jakékoliv rozhodnutí politiků nebo podávat vlastní návrhy zákonů?

V případě přímé volby ano, a to na základě referenda.

 6.       Občan – volič propůjčil poslancům na určitou dobu svou svrchovanou moc. Neměl by mít možnost tuto moc poslancům kdykoliv odejmout, pokud se zpronevěří své funkci?

Politici by měli konat podle volebního programu politické strany, za kterou byli zvoleni.

 7.       Když politici rozhodují proti vůli většiny občanů, jsou ještě jejich zástupci?

Ano

 8.       Je pro poslance důležité, co si myslí občané a jak by měl zjišťovat, co si myslí?

Ano

 9.       Je podle vás správné, když většinu médií v ČR ovládá cizí kapitál?

Je to dáno volnou soutěží kapitálu a trhem, pokud stát nestanoví jinak.

 10.   Občané ČR nemají dostatečnou možnost se seznámit s fungováním systému polopřímé demokracie v zemích jako je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Kalifornie. Ve veřejnoprávních médiích tyto informace nenajdeme. Proč tomu tak je? Vidíte v tom nějaký záměr?

Informací o různých typech demokracie je na internetu a literatuře dost. O fungování a možnostech polopřímé demokracie by měly informovat politické strany a občanská hnutí, která mají na jejím zavedení zájem.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic