Semelová Marta, poslankyně

03.01.2011 18:17

1.       Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“?

    Chápu to tak, že o otázkách, důležitých pro život občanů ČR, by měli rozhodovat právě oni prostřednictvím referenda, které Ústava ČR předpokládá. Bohužel žádná vláda nenašla dostatek vůle prosadit zákon o referendu v PČR. Poslanci KSČM opakovaně prosazovali přijetí takového zákona v PČR.

2.       Jak si vysvětlíte význam textu Ústavy ČR:“ Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“?

Viz odpověď na otázku č.1.

3.       Považujete náš politický systém, založený na volné soutěži politických stran, za dostatečný z hlediska prospěšnosti pro všechny občany?

V naší společnosti se nejedná o volnou soutěž politických stran a jejich proghramů, ale rozhoduje výše finančních prostředků a mediální manipulace, která nedává všem stejnou šanci prezentovat své názory. To se týká i veřejnoprávních médií.

4.       Jak se díváte na politický systém tzv. polopřímé demokracie, fungující ve Švýcarsku?

Bezprostřední zkušenosti s fungováním politického systému ve Švýcarsku nemám, ale obecně podporujeme větší využití přímé demokracie (obecné referendum, místní referenda, petice, spoluúčast občanů na rozhodování ) tak, jak to má KSČM ve svých  volebních programech, jak celostátních, tak komunálních.

5.       Jaký je váš názor na zavedení tzv. lidové iniciativy (referenda), kdy občané mají právo korigovat, zrušit jakékoliv rozhodnutí politiků nebo podávat vlastní návrhy zákonů?

– viz výše

6.       Občan – volič propůjčil poslancům na určitou dobu svou svrchovanou moc. Neměl by mít možnost tuto moc poslancům kdykoliv odejmout, pokud se zpronevěří své funkci?

Souhlasím...i my jsme podávali návrh, aby poslanec, který se zpronevěří slibům voličů a svému volebnímu programu, který prezentoval před volbami, mohl být odvolán.

7.       Když politici rozhodují proti vůli většiny občanů, jsou ještě jejich zástupci?

Ne.

8.       Je pro poslance důležité, co si myslí občané a jak by měl zjišťovat, co si myslí?

Pro poslance by to mělo být zásadní a zjišťovat by to měl prostřednictvím každodenního styku s občany.

9.       Je podle vás správné, když většinu médií v ČR ovládá cizí kapitál?

Ne.

10.   Občané ČR nemají dostatečnou možnost se seznámit s fungováním systému polopřímé demokracie v zemích jako je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Kalifornie. Ve veřejnoprávních médiích tyto informace nenajdeme. Proč tomu tak je? Vidíte v tom nějaký záměr?

Veřejnoprávní média by měla informovat nejen o systému  polopřímé demokracie v uvedených zemích, ale vůbec podávat objektivní informace o dění ve světě i u nás bez ideologické předpojatosti.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic