Weigl Petr,režisér

01.08.2010 08:36

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

 Zhodnocování svých poznání, s cílem být lepším tj. vnímavějším, citlivějším, spravedlivějším a tak i přínosnějším.

 2) Co pro vás znamená Bůh?

 Kategorii dokonalosti. Partnera pro dialog duše.

 3) Je člověk součástí přírody nebo její pán? 

 Svými vlastnostmi vědomí a svědomí, dosahuje člověk v přírodě vymykající se výsostnosti.

A je skutečným člověkem jen  při pochopení tohoto, v přírodě neobvyklého fenoménu, který mu otevírá možnost vědomého vývoje, možnost překonávat i  to, co je na přírodě záporného - smutný fakt, že v přírodě vítězí jen síla.

Člověk je součástí světa a pokud vážením hodnot, překonává svůj vlastní genetický diktát, má šanci, v rámci své omezené svobody, být svým pánem.

 4) Jak vnímáte  svobodu?

 Svoboda je prostor pro seberealizaci každé jedinečnosti – individuality, nesmíme však činit nic, čím bychom vstoupili do svobody druhého.

Musíme ctít a respektovat pravidlo: - Nečiň druhému, co nechceš, aby bylo činěno tobě!

5) Má poznání nějakou roli ve vašem životě?

 Zásadní. Je to hybatelem vývoje. Pokud měříme svá poznání svou vlastní jedinečností a pomocí svého svědomí posunujeme svou kvalitu k lepšímu, naplňujeme základní smysl života – základní smysl a šanci člověka.

 6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?
 Při vědomí toho, že jsem si své vlastnosti, klady a zápory, nevybral, ano.
 7) Měl by být člověk solidární k druhým?

 Člověk by měl být lidský, každého druhého respektovat, jeho svobody, jeho stupeň vývoje a měl by být opatrný ve vměšování se.

 8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?
 Ano, jde-li o umění. Umění je jediná hodnota, kterou nepřekonává čas.
 9) Může člověk existovat bez válek?

 Zatím to nedokázal. V člověku, každém z nás, je zlo. Lidstvo si to však nikdy nepřiznalo. Jeho překonávání je základním smyslem života. Teprve otevřený postoj k tomuto problému a jeho přijetí od samého narození, jako základního problému lidstva, by mohlo cestu zla, která vede k intolerancím a v jejich důsledku k válkám, změnit. Kladný je ten, kdo lidi spojuje a záporný, kdo je rozděluje, stejně tak je záporná každá idea, která vede k rozdělování lidí a takové ideje vytvářely naše dějiny. Pokud ty ideje byly výjimečně  kladné, zvrátilo jejich smysl zlo v lidech, lidská nedostatečnost, touha po majetku a moci - vše, co vede k manipulaci druhých.

 10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

 Bezbolestný odchod z tohoto světa.

 Nezažít již žádné zdrcující utrpení.

 Přání, aby svět dostal šanci stát se lepším.

 

 Petr Weigl - režisér

 

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic