Vinař Oldřich,psychiatr

01.08.2010 09:05

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Za smysl života pokládám hledání tohoto smyslu.

2) Co pro vás znamená Bůh?

Bůh neexistuje. Mám z toho však spíš hrůzu než radost. Člověk nese za všechno zodpovědnost sám. Poněvadž není Bůh, člověk má zodpovědnost i za svět a osud jiných lidí. Můj vztah k Bohu, jak by ho lidé měli chápat, je poznamenán nápisem, který  jsem viděl vystříhán sekačkou ve velkém travnatém svahu v Irsku: „Chceš-li milovati Boha, začni u svého souseda.“

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Člověk je součástí přírody.

4) Jak vnímáte  svobodu?

Svoboda je něco, co definuje člověka. Má ji, ať chce nebo nechce. Z toho plyne jeho zodpovědnost. Společenské podmínky mohou podstatně omezovat její prosazování v chování člověka. Minimalizovat toto omezení pokládám za jeden z možných cílů nebo i smyslu lidského života.

5) Má poznání nějakou roli ve vašem životě?

Prohlubovat a rozšiřovat své poznání je eden z hlavních cílů mého života. S tím mám spojen pocit zodpovědnosti těchto znalostí využít ve své práci a v povinnosti předávat je dál.

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Nemám o sobě příliš dobré mínění. Hodně si připomínám před sebou některé své neúspěchy a zklamání, které jsem tím mohl mnoha lidem způsobit.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Má solidárnost k jiným souvisí s mým pocitem spoluzodpovědnosti za svět.

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Ano, tento pocit mívám. Bývá to často má velká útěcha.

9) Může člověk existovat bez válek?

Ano, je to také jeden ze smyslů života: pomoci uspořádat lidskou společnost tak, aby k válkám nedocházelo.

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

Tři přání? Neodvažuji se je vyslovit. Vím, že zítra mohou být jiná. Prostor mého myšlení je v tomto směru stále otevřený a zase to souvisí s hledáním smyslu života, které nikdy nekončí. Kdybych přesto musel právě v této chvíli taková přání mít, pak tedy:

a) aby si ekonomové uvědomili, že předpovídáním špatného ekonomického vývoje oni sami do velké míry způsobují, že ten vývoj špatný bude.

b) aby svět vzal na vědomí, že mír na Středním východě bude stabilnější, když vznikne samostatný Palestinský stát, který převezme zodpovědnost za to, co se na jeho území děje. Proto se Izrael vzdal okupovaných území („území za mír“), aby takový stát mohl vzniknout. Zřízení takového státu však brání teroristická hnutí ovládající Gazu a nedostatečně suverénní samosprávu Západního břehu Jordánu. Tato hnutí se živí subvencemi proudícími sem z celého světa, a zčásti třeba i z mých daní, které jdou do Evropského rozpočtu. Vychovávají mladé lidi v nesmiřitelné nenávisti k Izraeli, cvičí je k boji a indoktrinují je „vzděláním“, v duchu idejí íránského prezidenta, že např. holokaust, pokud k němu vůbec došlo, si Židé zavinili sami a že jeho připomínáním oblbují svědomí světa. Kdyby byly ze suverénního Palestinského státu vystřelovány rakety na sousední zem, bude v očích světa Palestina agresorem a ne zem, kam tyto rakety dopadají. Vím, že i v jiných částech světa se dějí podobně nešťastné věci, ale zvláště zde mě mrzí nepochopitelný postoj značné části evropské intelektuální elity k této situaci. 

c) abych zůstal pro svou rodinu (tj. manželku, děti a vnoučata) oporou a nestal se pro ně přítěží (v prosinci mi bude 85 let).

 Oldřich Vinař,psychiatr     

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic