Trojan S.Jakub,emer.prof.Evangel.th.fakulty UK

14.07.2010 12:42

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?
Hlásit se k odpovědnosti za vlastní život i za život širšího společenství obce, společnosti, národa

2) Co pro vás znamená Bůh?
Víra v Boha je základem životní orientace v odpovědnosti. K této orientaci patří kromě odpovědnosti hluboká naděje opřená o víru v smysl života z Boha a v duchu jeho Evangelia.

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?
Platí obojí: panství není nadvláda, nýbrž citlivá správá země

4) Jak vnímáte svobodu ?
Svoboda je vzácný statek, který máme užívat s odpovědností, tedy pod "zákonem"

5) Má poznání nějakou roli ve vašem životě?
Velmi důležitou roli. Poznání spjené s odpovědností je správná volba

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?
Tato otázka je nejasná. Vidím se střízlivě jako chybující člověk

7) Měl by být člověk solidární k druhým?
Solidarita s druhými je součástí pravé odpovědnosti. Jsou však rozídly. Jiná je solidarita s mocnými, jiná se slabými

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?
Nevím, zda struna blaženosti a zcela jistě jen při dobrém filmu, dobré knize a dobré hudbě.

9) Může člověk existovat bez válek?
Jistě může; patrně se myslí na lidi jako celek. Nicméně konflikty budou do skonání světa, ale mohou být řešeny trpelivým jednáním

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?
Trojina: naděje, lásky a víry


ThDr. Ing. Jakub S. Trojan,
emeritní učitel Evangelické theologické fakulty UK v Praze, obor Etika


 

 

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic