Šmarda Jan,prof.MUDr.DrSc.emer.profesor na LF

30.06.2010 08:40

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

 

Smyslem života je pro mne život sám – dobrý, užitečný, naplněný.


2) Co pro vás znamená Bůh?

 

Entitu, kterou nedovedu pochopit – která  však musí existovat.


3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

 

Člověk je součástí přírody, což většina lidí nedovede vzít na vědomí do té míry, aby se k ní chovala, jak je třeba. 


4) Jak vnímáte svobodu ?

 

Jako základní životní nezbytnost pro každého člověka.

 

5) Má  poznání nějakou roli ve vašem životě?

 

Jsem bytostí i povoláním vědecký pracovník – tedy roli zásadní.


6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

 

Otázce dobře nerozumím.  Každý člověk má ovšem být sebekritický (je-li to tak míněno) – a samozřejmě se o to snažím i já. 


7) Měl by být člověk solidární k druhým?

 

Ovšem.

 

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

 

            Vzácný závan „blaženosti“ dobře znám a moc si jej vážím, právě proto, že je tak velice vzácný. Vyvolá jej setkání s opravdovou krásou  resp. s dokonalostí– a ta není vázána jen na umělecká díla. Primárně jej vyvolává setkání s krásou v přírodě.  


9) Může člověk existovat bez válek?

           

Nevím. Měl by.


10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání. Jaká to budou?

 

Zdraví pro mé blízké, pro všechny dobré lidi i pro mne.
 

 Prof. MUDr. Jan Šmarda DrSc., emeritní profesor biologie na Lékařské fakultě.

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.
—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic