Kříž Jaroslav,doc.mudr,ředitel SZU v Praze

20.04.2010 11:11

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

 Dosud jsem neměl důvod zamýšlet se nad smyslem svého života. Pokud jsem o něm trochu uvažoval, nedospěl jsem k jinému názoru, než že smyslem života je život. Takový se však mnoha lidem může zdát chudý, protože člověk nadaný abstraktním myšlením touží dát životu něco navíc. Jako Plinius: Quantenus nobis denegatum diu vivere, relinquamus aliquid, quo nos vixisse testemur (Protože nám není dáno žít věčně, nechme po sobě něco, co by bylo svědectvím, že jsme žili). S tím docela souhlasím.

2) Co pro vás znamená Bůh?

Bůh je velkou oporou pro lidi, kterým nestačí stát jen na svých nohách. Bůh je pomoc pro vysvětlení příčin nevysvětlitelných jevů. Neumíme vysvětlit, kde, kdy a jak začal svět a dosadíme Boha. Možná, že snaha o pochopení Počátku a Konce je prostě mýlka, způsobená tím, že jsme zvyklí poměřovat všechno lidským životem. Počátek a konec, vzato z hlediska existence vesmíru, možná neexistují, jen nekonečný sled „počátků“ a „konců“.  Lidskou dimenzi nemusí mít všechno na světě.

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Nezodpovězeno.

 

4) Jak vnímáte  „svobodu“?

 Svobodu vnímám jako jediný způsob řešení složitých problémů.


5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Poznání má pro život zásadní roli. Bez poznávání, tedy vnímání a hodnocení informací, by život neexistoval.

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

V pomyslném zrcadle se vidím v dobrém světle. To ale neznamená, že bych zrcadlu bezmezně důvěřoval. Snažím se vnímat, jak mě vidí druzí.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Člověk samozřejmě musí být solidární s druhými, už proto, že tím zvyšuje svůj potenciál.


8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

„Strunu blaženosti“ ve mně spíš vyvolá hudba než jiné druhy umění. U některých skladeb předem vím o pasážích, které mají takový účinek.


9) Může člověk existovat bez válek?

Je to smutné, ale bez válek člověk asi existovat neumí. Zřejmě je to biologická zákonitost živé hmoty, že jedna entita potlačuje druhou, když to je pro ni prospěšné nebo nutné. Bílé krvinky bojují s mikroby. Jeleni bojují o laně. Přemyslovci bojovali s Vršovci. Čím víc je pokusných potkanů v kleci, tím větší je jejich agresivita. Nevylučuji ale, že lidská společnost vynalezne boje bez vraždění.


10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

Jedním přáním by bylo, abych byl zdráv až do smrti, druhé je stejné a týká se manželky. A třetí přání, aby z Čech zmizeli alespoň na 100 let všichni zloději.

 

Doc.MUDr.Jaroslav Kříž,  ředitel Státního zdravotního ústavu v Praze

 

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic