Klajsner Venca,stavební ing

07.03.2010 08:32

1) Co je tvým hlavním životním smyslem, který tě vede?

 Být užitečný ostatním lidem kolem sebe, zejména své rodině a svými schopnostmi a dovednostmi přispět k plnému životu lidí kolem sebe, udělat někoho opravdu šťastným, dávat lidem sílu a naději a příklad svým dětem, že je dobré žít na tomto světě a umět se radovat a prožívat každý nový den, který přijde.

2) Co pro tebe znamená Bůh?

 Osobně na boha nevěřím, i když  věřím na něco jiného,ale to říká mnoho lidí. V mém podání spíše věřím v člověka a jeho schopnosti a věřím ve vyšší nadpozemskou sílu,která nás všechny ovlivňuje,opatruje a chrání. Bůh je pro ně spíše biblická bytost spojená s minulostí.

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

 Člověk je samozřejmě nedílnou součástí přírody, a i když se zdá,že je vývojově v ní nejdále, vůbec ho to nemůže neopravňovat k tomu, aby si přírodu podmanil (stejně to nejde) nebo se chtěl stát jejím pánem. Jen pokorný život v souladu s přírodou může člověka obohacovat a může si z ní brát a dávat dle svých potřeb.Příroda je daleko mocnější a člověk se v ní může pohybovat pouze s pokorou.

4) Jak vnímáš  „svobodu“?

 Svoboda může mít pro člověka několik významů. Pro mě osobně svoboda znamená si svobodně rozhodovat o sobě samém, ctít pravidla (resp.zákony) a svým jednáním nemohu dělat druhému příkoří nebo jej omezovat. Jsem-li vnitřně svobodný mohu se  svobodně rozhodovat v souladu s přírodou a lidmi kolem sebe a mám pocit, že to co opravdu chci mohu dokázat.

5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve tvém životě?

 Poznání má roli ohromnou, neustále se novým poznáním obohacuji a učím. Poznáním se mně otevírají nové možnosti, „nové světy“ ,poznávám lépe sebe sama a chod věcí kolem sebe. Prozírám a uvědomuji si čeho všeho jsem schopen a otevírají se mně tak netušené možnosti.

6 )Vidíš se v zrcadle v dobrém světle?

 Spíše ano, i když pochybnosti o správnosti svého konání mám neustále, ale je tomu tak dobře, člověk si musí neustále klást otázky co je to dobro a co zlo.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

 záleží na tom, co se pod pojmem solidarita rozumí. Žít mezi lidmi a dobře fungovat je již samo o sobě solidární. Solidární k druhým je nezbytnost.

8) Rozezní se v tobě  struna blaženosti,když  slyšíš nějakou hudbu,vidíš nějaký film,přečteš nějakou knihu?

 Samozřejmě že ano, zvláště hudba mně naplňuje a obohacuje a dává prostor k rozmýšlení o věcech podstatných jak v osobním životě tak v životě lidstva.

9) Může člověk existovat bez válek?

 Ano, ale je příliš idylické si myslet, že všichni lidé jednou budou dobří a vzájemně se mít rádi. Podle mně to jde zařídit těžko (život bez válek), neboť na světě bude pořád stále ještě dost „špatných“ lidí na to, aby si války vynutili a pokusili se „zblbnout“ některé ostatní k tomu, aby války, byť  jen teritoriální byly.

10) Kouzelný dědeček ti splní tři přání.Jaká to budou?

 

 1) Aby se lidi na celém světě měli rádi, byli k sobě slušní a ohleduplní.

2) Mohu-li, tak bych si přál zdraví a dlouhý život pro své blízké.

3) Aby už na světě nebyly živelné katastrofy a bylo dost jídla pro všechny.

 

Václav Klajsner ,stavební inženýr

 

Zaujal vás článek?Zde můžete hodnotit

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic