Hein Milan,umělecký ředitel Divadla Ungelt Praha

22.03.2010 09:31

1)      Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Být něčemu a někomu platný. V mém případě svému divadlu a svým nejbližším.

2)     Co pro vás znamená Bůh?

To je pro mě nejintimnější téma a nebudu se k němu veřejně vyjadřovat.

3)     Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Jednoznačně součástí. Bohužel ne dost pokornou...

4)     Jak vnímáte  „svobodu“?

Být sám sebou, aniž ubližuji ostatním.

5)       „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Tu největší. Jen díky poznání se posouváme dál...

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Ano, vidím. Jinak bych se do zrcadla nedíval...

7)      Měl by být člověk solidární k druhým?

Určitě ano.

8)     Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Opravdové umění přesahuje každodennost. Povznáší. Až k blaženosti...

9)     Může člověk existovat bez válek?

Jistě.

10)  Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

Zdraví, vyrovnanou mysl a radost ze života.

 

Milan Hein, umělecký ředitel Divadla Ungelt Praha

 

Zaujal vás tento článek?Zde ho můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic