Bok John,básník,veřejný činitel

06.03.2010 08:10

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Být užitečný druhým, hlavně potřebným.

2) Co pro vás znamená Bůh?

Musel bych nejprve vědět nebo cítit, že něco takového je. Věřit nestačí. Historie lidstva

   je plná víry v něco a vždy to přineslo více bolesti a utrpení než radosti a naplnění.

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Člověk není jen součásti přírody ale celého vesmíru a svým způsobem i věčnosti.Když už jsme se

   jednou vyskytli, tak tu v jiné podobě budeme trvale.Pánem přírody nejsme v žádném případě a to

   ani tehdy i kdybychom jí zcela zničili.

4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Svoboda je souborem pocitu a vědomí, že je na nás, co a jak budeme konat, jak se budem chovat

   a že jednáme na základě vlastní vůle. Je svoboda fyzická, to jest pohybu a volby místa,

   ale hlavně je to stav mysle, kdy i sebevětší omezení a vnější nesvoboda není sto nás připravit

   o hodnoty ve které věříme a ctíme je, za něž jsem ochotni snášet i veškeré protivenství

   a těžkosti.

5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Bez poznání snad ani nelze existovat. Jde však o to, zdali nám poznání přináší i poučení,

   či jen zůstává zkušeností, která však nepřináší vědomí o stavu věcí,stavu tohoto světa a

   nás samých.Vedle zkušenosti, by nám mělo přinášet i radost. Hmotný užitek by měl být až

   na posledním místě ač i on může být součástí poznání i jeho produktem.

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Jak kdy. Jsem jen člověk, chybující tvor a tak se vidím pokaždé jinak a někdy bych se

   nejraději ani neviděl.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Jednoznačně by člověk měl být solidární z druhými. Stává se to dokonce i mezi divou zvěří.

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Nevím, zdali bych pocity,které mívám a to velmi často při poslechu hudby, srovnával s

   rozeznělo strunou. Avšak pocit blaženosti, smíšený s pocitem radosti a štěstí a naplnění cítím,

   když jsem s těmi které miluji nebo mám rád, ať už je to má žena, moje matka, moje děti, vnuci

   ale i přátelé. Tak stejně ač jinak u filmu, knihy, básní, které najdou ve mě odezvu.

   Prožívám silně až k pocitu závratě, který považuji za dotyky věčnosti, když stojím na břehu

   oceánu a široko daleko jsou jen voda,skály a nebe a to bez lidí. Voda se zvedá a klesá a já

   se otvírám celému vesmíru a zároveň jako bych umíral.Tak stejně, když se dívám na noční oblohu

   plnou hvězd, samozřejmě daleko od lidských sídlišť, neboť ta svým světlem "zatemňují" nebe.

9)Může člověk existovat bez válek?

Obávám se,že je v lidské přirozenosti válčit a vždy se najde nějaký šílenec a nějaký důvod, aby

   nějaká válka byla. I ona je bohužel určitým projevem svobody, ač se nám jeví jako zvrácený.

   Celý můj život vedou lidé někde na světě válku a to jsem se narodil na konci druhé světové.

   Ani instituce jako je OSN jim nezabrání. Ba naopak, na mnohých se podílí, ač se tváří,

   že je tomu naopak. To však neznamená, že by lidé neměli usilovat o to, aby se bez ní obešli.

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

 

Nevěřím na kouzelné dědečky. Přání, která mám mi dílem mohou splnit ti, co mě mají rádi,

   dílem si je mohu splnit sám a většina se nikdy nenaplní. Ale i tak je dobré si je přát.

   Jako třeba, aby se lidi měli více rádi,nemuseli se rvát a aby na světě nebylo tolik sobectví.

   Ale i to nakonec záleží jen na nás

 

 

Zaujal vás článek?.Můžete hodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic