Ženatá Kamila,malířka

01.08.2010 09:42

1) Co je vaším hlavním životním smyslem, který vás vede?

Nevím. Možná, že právě hledání toho smyslu.


2) Co pro vás znamená Bůh?

Nevím. Bůh je symbol. Tajemství.


3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Domnívám se, že ani jedno. Příroda je pánem člověka. Nějak jsme na to zapomněli.


4) Jak vnímáte svobodu ?

Jako přijetí zodpovědnosti.


5) Má  poznání nějakou roli ve vašem životě?

Co myslíte tím „poznáním“? Zvědomování nevědomých obsahů?


6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Co považujete za zrcadlo? Měl jste na mysli sebepojetí? Sebepřijetí?  Jaké dobré světlo máte na mysli? Jestli se vnímám lepší, než jsem?

 


7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Myslím, že by mohl být solidární k druhým, v ideálním případě v momentě, kdy se naučí  být solidární sám k sobě.


8) Rozezní se ve vás struna blaženosti, když  slyšíte nějakou hudbu, vidíte nějaký film, přečtete nějakou knihu?

Ano.


9) Může člověk existovat bez válek?

A znáte člověka, který by neprožíval vnitřní války?


10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání. Jaká to budou?

Aby se ulevilo mým předkům i mým potomkům. Je to sobecké přání, neboť by se potom ulevilo i mně.
 
Kamila Ženatá, malířka


—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic