Vacek Eduard, publicista a spisovatel

17.10.2010 18:45

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Protože už nevěřím v pozitivní vývoj lidstva (lidé si jako své vůdce vybírají ty nejhorší mezi sebou), zůstal mým hlavním životním smyslem můj životní úděl, který vznikl mým narozením. Neubližovat Zemi a přírodě, neškodit a neparazitovat na lidech. Mám potřebu stále znovu se pokoušet opravit škody způsobené blbostí člověka v možnostech mých slabých sil. Také odkrývat podstatu blbosti a sobectví a stále vytrvale, nicméně marně hledat cestu z neprůchodného labyrintu, jenž je život.

2) Co pro vás znamená Bůh?

Můj vztah k Bohu procházel vývojem. Od úplné nevědomosti, k poznání, že vesmír, Země a příroda nemohla vzniknout sama ze sebe bez zásadního přispění inteligence. Věřím mnohem spíše v Boha (Inteligenci) než ve slepou evoluci

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Člověk není pánem ani sám sobě, tím méně přírodě, kterou omezuje a plánovitě ničí. Člověk nemá moc k činění dobra, ale pouze zla. Není schopen všeobsáhlé lásky, tolerance a pochopení toho, co jej přesahuje, ale jen hloupého sobectví. Jeho tvořivost je omezená, jeho hloupost neomezená

4) Jak vnímáte svobodu ?

Svoboda  patří jen tomu, kdo s ní umí zacházet a kdo ji umí ocenit, tomu, kdo dobře ví, že není neomezená, že to není zcela volný prostor k ničení, vykořisťování a k neomezenému rozvoji vlastního egoismu na úkor jiných existencí.

5) Má  poznání nějakou roli ve vašem životě?

Poznání mě provází celým životem, Velmi si cením toho, že mi byla dána tato schopnost, která úzce souvisí s rozlišovací schopností. Pokud by tomu tak nebylo, dopouštěl bych se opakovaně chyb, zlých skutků, či zhovadilostí, za něž bych se musel nenávidět.

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Nejsem dobrý, měl bych být mnohem lepší.. Měl bych mít víc činného soucitu, schopnosti obětovat se, napřít svůj život víc ke světlu. Protože jsem ve své podstatě skeptik, nejsem toho bohužel schopen.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Ano, ale měl by při tom používat rozum. Nekonečná a marná pomoc činného soucitu těm, kteří jsou pouhými spotřebiteli tohoto soucitu je marností, která podporuje lenost, lhostejnost a parazitismus.

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Pozitivní vjemy obecně mě naplňují neobyčejnou citlivostí, za kterou se až stydím. Připadám si málo mužný a tím i slabý. Mám velkou vrozenou schopnost empatie, která by mne asi dovedla úplně zničit, proto se musím chránit před přílišnou krásou, dokonalostí a harmonií. Některé věci bych asi ani neunesl.

9) Může člověk existovat bez válek?

O tom vůbec nepochybuji. Války jsou výrazem činného egoismu, malé ostražitost dobrých lidí, obecné lhostejnosti a opakovaným selháním lidské inteligence a empatie (lásky)
10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?
 Nejsou kouzelní dědečkové, ale jsou úžasní lidé, kteří i bez metafyzických či pohádkových možností učinili úžasné věci. Před těmi hluboce smekám, protože nepromarnili svoji životní příležitost a prokázali božské vlastnosti tím, jak se zachovali v mezních okamžicích svého života.  Jedním z nich je i pan Winton, který zachránil mnoho židovských dětí. On byl pro tyto děti jakýmsi kouzelným dědečkem, ovšem z masa a kostí. A stačilo jen jedno splněné přání. Záchrana života.

 

Eduard Vacek, publicista a spisovatel

 

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

 

 

 

—————

Zpět