Švanda Pavel,spisovatel,pedagog na JAMU

14.07.2010 13:02

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

 

Pravděpodobně je to literární tvorba v nejširším smyslu od poezie přes prózu a esejistiku až k publicistice. V životě jsem měl "devatero řemesel", při nichž jsem ale skoro vždycky "psal", v nejhorším případě pro sebe, v lepších letech i pro jiné.

2) Co pro vás znamená Bůh?

 

Bůh jako pojem, idea a osobní zkušenost je znamením, že svět, realita, skutečnost mají bytostnou, osobní povahu. Bůh ručí za to, že svět s člověkem "mluví", povzbuzuje jej, varuje, inspiruje ho a hlavně: naslouchá mu. Svět bez Boha je němým labyrintem údajně objektivních přírodních zákonů, v jejichž světle je jednotlivý člověk naprosto ničím a národy, rasy, kultury jen o málo víc než nic.  

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

 

Pokud se člověk (jedinec nebo skupina) vyznačuje svědomím, tedy etickou a  kulturní reflexí, překračuje úzké meze přírodní existence a dokáže si povrch země přizpůsobovat. Pokud se člověk řídí pouze pudy,  nereflektovanými impulsy, spadá do rámce přírody.Ale ani v prvním případě bych nemluvil o "panství".Člověk není ani pánem svého soukromí, natož přírody, zejména bereme-li v úvahu,co se děje v atmosféře a pod zemským povrchem.  

4) Jak vnímáte  svobodu?

 

Svobodu vnímám jako vysoce žádoucí hodnotu a povzbuzující vyhlídku. Jiná věc je, že - jak už tomu s hodnotami bývá - každý člověk, každé společenství neunese ani politickou svobodu, natož duchovní. Svoboda může být pokušením  běsnit.

5) Má poznání nějakou roli ve vašem životě?

 

Poznání má pro mě velký význam. Nejen ovšem racionální, technické, přírodovědné, ale také lidské sebepoznání, k němuž patří i intuice.

 6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

 

V zrcadle vídám toho, kdo už hodně chyboval,i nyní často chybuje a asi bude opět chybovat. Přesto jsem s tím zjevem solidární a přijímám za něj zodpovědnost, i když se mně do toho vždycky nechce.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

 

Určitě ano. Problém je ovšem v tom, že ne každý je každému dostupný. Lidská solidarita je přirozeně odstupňována od nejbližších, na nichž nám nejvíc záleží a pro něž můžeme nejvíc udělat, přes naše bližní, kteří jsou dostupní našim mentálním zvyklostem a tradicím, až po příležitostnou účast s kulturně velmi vzdálenými exempláři lidství. Ale i ti poslední na nás mají, jak věřím, jistý nárok.

 

 8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

 

Ano, jsem "estetický člověk". Za většinu životního štěstí vděčím dobrým knihám, filmům, hudbě,obrazům a architektuře.

9) Může člověk existovat bez válek?

 

Sotva. Jsme tvorové soupeřiví právě těmi vlastnostmi, jimiž přiléháme k přírodě. Naštěstí se při každé válce  hned nestřílí, a když, tak aspoň ne z velkých ráží. Pokud jde o války v užším smyslu, osvědčuje se v posledních desetiletích drobit zásadní konflikty v omezené lokální střety a tak  zadržovat všeobecné vraždění. 

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

 

Potkal-li bych kouzelného dědečka,  zdvořile bych ho pozdravil a pak velkým obloukem obešel. Už Platón moudře varoval:"Všechna tvá přání se ti splní,ó nešťastníku!"

 

 

 Pavel Švanda, spisovatel, pedagog JAMU

 

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic