Pecková Květa roz.Jeriová,učitelka

13.05.2010 19:15

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Dělat svou práci dobře, nemyslet pouze na sebe,ale brát také ohled na druhé a na přírodu.


2) Co pro vás znamená Bůh?

Síla, kterou je člověk schopen v sobě mobilizovat.


3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Součástí, musí ji respektovat a citlivě užívat, nikoli zneužívat.


4) Jak vnímáte svobodu ?

Jako něco, co má svá pravidla. Bez nich by nebyla svoboda, ale zvůle.


5) Má  poznání nějakou roli ve vašem životě?

Velmi důležitou, patří mezi pět nejdůležitějších rolí v mém životě.


6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Většinou ano, ale stává, že to není vždy úplná spokojenost.


7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Samozřejmě.


8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Kultura a její formy jsou pro člověka potěšením, obohacením, ale musí umět číst, sledovat a naslouchat.


9) Může člověk existovat bez válek?

Doufám, že ano.


10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

Zdraví, spokojenost, láska.
 
Květa Pecková, učitelka

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic