Osobnosti ČR

14.07.2010 13:12

Další příspěvky jsem dostal od emeritního učitele na Evangelické theologické fakultě UK v Praze ThDr.Ing Jakuba S. Trojana a od

pana Pavla Švandy, spisovatele a pedagoga na JAMU .

—————

Zpět