Marván Jiří,evangelický farář

30.04.2010 15:26

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Víra v Boha.


2) Co pro vás znamená Bůh?

 Nový život z Kristova díla spásy, vedení Božím slovem a Duchem svatým.


3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Člověk je součástí Božího stvoření, zároveň je mu však dán úkol pečovat o toto stvoření.


4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Svoboda je v návratu k Bohu. Člověk ztratil svobodu svoji vlastní  neposlušností. Byl a je zotročen hříchem.


5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Poznání je součástí lidského života.


6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Ne! Všichni zhřešili a nemají slávy Boží. V Ježíši Kristu jsme ospravedlnění hříšníci, z pouhé milosti.

 

7)Měl by být člověk solidární k druhým?

 Bez lásky k bližním není v našem životě ani láska k Bohu.

 

8)Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

 Ano! Neustále prožívám údiv, radost a štěstí z Božích darů.

 

9)Může člověk existovat bez válek?

Ano.

 

10)Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

 Nevěřím na kouzelné dědečky.  Boha prosím o víru, naději a lásku.
 


Rád bych dodal, že se nepokládám za osobnost. Co jsem, jsem z milosti Boží. Apoštol Pavel výstižně říká, „Co máš jež jsi nevzal. A když jsi vzal, proč se chlubíš jako bys nevzal.“                                                                                                

 

Jiří Marván evangelický farář, senior západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické.     

 

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic