Macháčková Ivana,Dr., ředitelka Institutu ekumenických studií

15.05.2010 08:45

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Bůh


2) Co pro vás znamená Bůh?

To, co řekl apoštol Jan- Bůh je láska


3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Určitě součástí


4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Jako dar od Boha být svobodným Božím dítětem- tj. nemyslet si, že všechno mohu a musím zvládnout sama, důvěřovat Bohu i lidem, ale také nést odpovědnost za to, co je mi svěřeno


5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Ano. Byla jsem celý život vědeckou pracovnicí a pak jsem vystudovala teologii . Nějak si potřebuji věci i myšlenky utřídit a i víru, která je u mne hodně emocionální, jsem si potřebovala postavit na rozumový základ. Hodně důležité je pak poznání sebe sama, své úlohy teď a tady.


6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Ne úplně. Vím, že mám velkou snahu a touhu konat dobro, pomáhat lidem, „plnit Boží vůli“. Ale také vím, že se mi to často nedaří. Ale to nevadí, začneme znova….


7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Zcela určitě, pokud se nejedná o něco, co bychom klasifikovali jako zlo.


8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

 

Ano, často. Dodám ještě, že i při pohledu na krásný obraz, architekturu či sochu.


9) Může člověk existovat bez válek?

Myslím si, že ano. Vždy by mělo jít jednat a hledat a nalézat pro všechny přijatelné řešení (mírové).A na krásného, dobrého člověka.

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

Abych vydržela věrně následovat svého Pána do konce

Aby – podle slov pana prezidenta Havla – zvítězila láska nad nenávistí a pravda nad lží
Aby se uzdravil můj syn

 
Dr. Ivana Macháčková, původně vědecká pracovnice AV ČR, nyní ředitelka Institutu ekumenických studií


Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic