Kuthan Josef,prof.ing.DrSc,chemik,v důchodu

17.05.2010 09:37

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

 

Být v rámci svých schopností a možností užitečný pro lidskou společnost, zejména pro tu, co mne bezprostředně obklopuje, tedy český národ.


2) Co pro vás znamená Bůh?

 

Pod vlivem okolí jsem byl v dětském a částečně v jinošském věku spíše málo vzdělaný křesťan obdivující hlavně světskou vznešenost katolické církve. Jak jsem se postupně zajímal o přírodu a také zčásti o filosofii, přestávalo být postupně  náboženství nezbytnou součástí mého pohledu na svět. Jsem ateista. Pokud by upřímně věřící měl podle mne uvést svojí představu Boha do lepšího souladu se soudobým stupněm lidského poznání, tak by si ho měl spíše představit jako geniálního biochemika (viz následující otázka).


3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

 

Podle soudobého stupně lidského poznání je člověk tvor obdobně biochemicky vybavený, jako jiní živočichové. Není proto důvodu pochybovat, že je součástí toho, co nazýváme dnes příroda. Tím, že stojí na nejvyšším stupni vývoje živých organismů, nemůže jí sice stoprocentně ovládat, ale může jí v určité etapě jejího stavu poškozovat. Tuto možnost ale mají, i když v menší míře, i jiní tvorové a živé organismy.


4) Jak vnímáte  „svobodu“?

 

To je velmi složitá otázka, protože tento pojem nelze asi přesně definovat a tím může být vykládán nejrůznějším způsobem. Mnozí politici i občané jej podle historické etapy svého života často chápou spíše emocionálně, než aby posuzovali jeho obsah ve vztahu k realitě. Osobně si myslím, že plně „svobodný“ je jen opuštěný člověk na pustém ostrově. Pokud jsem členem určité lidské komunity, ať je to rodina, město, stát či jiná společenská organizace, bude má svoboda vždy omezována zájmy a hodnotami této komunity, s kterou je můj život objektivně spojen. V soudobé naší společnosti má vysokou hodnotu kapitál a je zřejmé, že můj podíl na jeho vlastnictví, měřený třeba penězi, bude mít velký vliv na míru mé osobní svobody. Nemohou být pak lidé „stejně“ svobodní, i když to lze snadno napsat třeba do Ústavy nějakého státu. O dosažení stejné „rovné“ svobody asi marně sní jak mnozí věřící (po smrti před Bohem, třeba v ráji), tak někteří ateisté (již za života v komunismu).


5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

 

Pokud jde o vědeckými metodami podložené poznání, tak určitě. Dosažený stupeň poznání ale nepovažuji za něco konečného či neměnného. To ostatně dokládá dosavadní vývoj celé lidské společnosti. To ostatní je spíše jen „zkušenost“ a ta samozřejmě také ovlivňuje mé chování po celou dobu života.


6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

 

Pokud máte na mysli skutečné zrcadlo, třeba při holení, tak je to čím dál tím horší.


7) Měl by být člověk solidární k druhým?

 

Nepochybně. Souvisí to již s mým názorem na relativnost občanské svobody. Objektivně „svobodnější“ (dnes majetnější) by měly v zájmu lidského pokroku pomáhat „méně svobodným“ (dnes chudším).


8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

 

Samozřejmě ve všech těchto případech, pokud tato díla nejsou v rozporu s mým vkusem.


9) Může člověk existovat bez válek?

 

Domnívám se že ano, pokud vytvoří k tomu vhodný společenský řád, jehož prosperita a vývoj nebude na nich závislý, například nezbytností zbrojní výroby. Naproti tomu války bez člověka už být nemohou, pokud nebereme v úvahu jiná “válčení“ v živočišné říši.


10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

 

Trvalé přátelství svých bližních, přijatelný zdravotní stav, potěšující úspěchy v osobních zálibách.
 

Josef Kuthan, důchodce

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic