Kubešová Blanka,spisovatelka

24.04.2010 11:36

1) Co je vaším hlavním životním smyslem, který vás vede?

Snažím se nepromarnit čas, který mi byl na zemi vymezen. Žít v harmonii a souznění s bližními i s přírodou a s čistým svědomím.  Všechny tyto hodnoty ústi v duševní klid, a pocit pohody. Nedaří se to vždycky. Člověk už je takový, že touží nežít jen pro život samotný, ale dát mu něco navíc, zanechat tu po sobě trvalou stopu. To se mi daří jedině prací, která mi přináší pocit uspokojení a naplnění.  

2) Co pro vás znamená Bůh?

Věřím, že někde mimo nás existuje cosi, co se vymyká našim zkušenostem i představám a co řídí tento svět. Současně nám však přenechává volbu, jací budeme my sami, zda se přikloníme na stranu zla či dobra. V jistém směru se tak stáváme partnery samotného Stvořitele.

 

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Nepochybuji, že člověk je součástí přírody, malým kolečkem v hodinovém strojku a jako takový by se měl i chovat, tj. žít s pokorou.

4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Svoboda je výsadou, ale nese i odpovědnost a  má určité rámce a pravidla. Po dlouhých letech totality se takové svobodě musíme znovu učit.  

5) Má  „ poznání“  nějakou roli ve vašem životě?

Podle toho, jak se nám daří poznávat, se měníme a vyspíváme. Chápeme a stáváme se tolerantní.

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Mou duši nezatěžují těžké hříchy, přesto vím až příliš dobře, že existují věci, které jsem měla řešit jiným způsobem.   Snažím se takových omylů propříště vyvarovat a „vykompenzovat“  je správnými skutky.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

V každém případě. Tohle nám však většinou není dáno, k tomu je třeba nejdříve dospět.

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti, když  slyšíte nějakou hudbu, vidíte nějaký film, přečtete nějakou knihu?

Struna blaženosti zní možná příliš nadneseně. V každém případě umění, dobrá kniha, podobně jako hudba či obraz,  povznášejí a napomáhají k našemu pročištění. Se mnou osobně tomu není jinak.

9) Může člověk existovat bez válek?

Obávám se, že tohle není možné, že je v nás příliš mnoho emocí a nenávisti a že budeme ještě dlouho opakovat stále tytéž chyby.

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání. Jaká to budou?
Jsou to přání osobní, týkající se mé rodiny.

 

Blanka Kubešová, spisovatelka

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic