Kejkrtová Měřičková Eva MgA,ředitelka Dejvického divadla

26.04.2010 15:04

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Je to moje práce, která má snad smysl a jejíž výsledek neuspokojí jen mne, ale i ty, kterými je určena. Toto uspokojení však nesmí být  na úkor někoho jiného a v rámci práce  se snažím respektovat spravedlnost, právo a povinnost a pochopit  ty  se kterými pracuji. Druhým smyslem je moje rodina.


2) Co pro vás znamená Bůh?

Bůh je pro mne stvořitel, ke kterému se vždy  utíkám, nevím-li si sama rady nebo v těžkých životních okamžicích . Asi bych s ním  měla trávit víc času, než to dělám, ale uspěchaný život mi to příliš neumožňuje. Ale on ví, že já vím, že je a tak o sobě vzájemně víme.

A asi je jen jeden, ať se jmenuje jak chce….


3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Pochopitelně je součástí přírody, a to že není její pán dokazují různé přírodní katastrofy, kterým člověk nemůže zabránit i kdyby sebevíc chtěl. Proto by se měl jako součást přírody chovat a být vůči ní  v pokoře.


4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Svobodu vnitřní i vnější vnímám jako možnost vlastního rozhodování s respektováním omezení, která přijmu za vlastní buď já sama nebo která sice vymezí společnost ale s jasným, logickým a respektovatelným cílem.


5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Pochopitelně každé poznání, ať pozitivní nebo negativní posouvá člověka dále v jeho dalším vnímání světa, v dalším jednání a rozhodování. Bez poznání by se svět nemohl ani rozvíjet dopředu ani např. navracet zpět k již opuštěným hodnotám


6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Po ránu to bývá horší (J


7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Rozhodně je solidarita nutná pro normální fungování společnosti. Na druhou stranu nelze programově určovat, která oblast má fungovat na základě solidarity. Solidarita vzniká  na základě vnitřního přesvědčení, proto by měla spíš společnost klást důraz  na výchovu tak, aby  solidarita  byla  považována za něco lidem vlastního, nikoliv vynuceného.


8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

 

Pochopitelně ano.


9) Může člověk existovat bez válek?

 

Myslím si, že ano, ale  ačkoliv si to podle mne myslí většina lidí na světě, ještě tomu tak nikdy nebylo.


10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?
1) Abychom já i všichni členové mé rodiny byli zdraví a mohli jsme spolu být co nejdéle a abych nikdy nezažila válku, přírodní katastrofu či jinou podobnou událost

 

2) Abych se jako občan nestávala tak často obětí politických hrátek těch, kteří nepovažují politiku jako poslání a práci pro společnosti , ale  jako cestovní prostředek k uspokojování vlastních zájmů a potřeb na úkor kohokoliv

 

3) Poslední přání souvisí s mým prvním smyslem života, a to aby  se  kultura konečně stala respektovanou součástí  veřejného života, kterou je třeba podporovat, aby nemusela být v roli věčného prosebníka a aby Dejvické divadlo přežilo všechny  vnější politické kotrmelce, války i přírodní pohromy.


MgA. Eva Kejkrtová Měřičková,ředitelka Dejvického divadla o.p.s. 

 

Jak vás zaujal tento článek? Zde můžete ohodnotit.

 

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic