Kaďůrek Jaroslav,sš inspektor pro MaS v důchodu

20.04.2010 10:36

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Mým hlavním životním smyslem je žít tak, abych měl ve všech oblastech svého života čisté svědomí před Bohem, lidmi i sám před sebou. Snažím se nemyslet jen na sebe a na materiální svět, ale i na druhé a podle svých možností jim pomáhat v různých životních potřebách.


2) Co pro vás znamená Bůh?

Bůh pro mne znamená geniálního Stvořitele všeho, k němuž se však smíme obracet jako k Otci. Dal nám naprostou etickou svobodu, s níž vlastně dnes a denně rozhodujeme mezi Dobrem a Zlem, a tak se podílíme na běhu světa. Je to výsada i zodpovědnost.

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Člověk byl pověřen, aby Zemi spravoval. Je tedy - nebo by měl být - jejím hospodářem, nikoli pánem.

4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Svoboda - to je možnost naprosto bez zábran se vyslovit ke všem otázkám lidského života. Svoboda však jde ruku v ruce s již zmiňovanou zodpovědností a s ohleduplností k druhým. Milovat druhé stejně jako sebe - to je velký úkol a to je i mantinel určující pomyslné hranice svobody jednotlivce.

5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Poznání má pochopitelně velkou roli v mém životě. Stále studuji, stále se učím, hodně čtu.


6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

 Vidím na sobě klady i zápory, myslím, že jsem člověk dost vyrovnaný, přesto si však více uvědomuji to, co jsem mohl udělat a neudělal.
7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Člověk by samozřejmě měl být solidární k druhým. Nikdy nevíme, kdy budeme jeden druhého potřebovat. Znáte obraz Vl. Komárka Milosrdný samaritán? Ti dva "panáci" jsou naprosto stejní. Nevíme vlastně, kdo z nich je ten silný a kdo pomoc potřebuje. Jak mistrné, jak domyšlené! Ano, dnes pomáhám já tobě a zítra?

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Mám velmi rád vážnou hudbu, zajímá mě politické dění doma i ve světě, miluji výtvarné umění a hodně čtu literaturu historickou a psychologickou.


9) Může člověk existovat bez válek?

Člověk může existovat bez válek a v budoucnu bude muset, nechce-li dopustit naprosté zničení Země. Je to ovšem etická meta.


10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

Ke kouzelnému dědečkovi nemám žádná přání.

 

Jaroslav Kaďůrek, středoškolský inspektor pro Moravu a Slezsko v důchodu

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic