Jíša Robert,hudební skladatel

07.07.2010 19:14

1)Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Jde o soubor pocitů u mě osobně spíš tušených, než  jasně „věděných“. Určitě mezi ně patří touha po lásce, chut‘ vytvořit, dokončit dílo, které by mě přesáhlo, dílo, které by dokázalo rozdávat energii I po mé smrti a nyní nově I určitá spoluzodpovědnost za způsob života mého syna.

2) Co pro vás znamená Bůh?

Ani snad ne nezbytně nutně stvořitel (ka), jako spíš vyšší systém, dokonalost, řád, bez nejž bychom nebyli schopni harmonicky existovat. Poslední dobou se mi ale zdá, že právě Bůh jakoby se někam ztrácel a s tím se blížilo něco velmi neblahého. Doufám nicméně v to, že jde jen o dočasné vychýlení, které jen předchází něčemu naopak velmi pozitivnímu…

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Pochopitelně součást. A navíc taková, která bude muset ještě velmi těžce dokázat, jestli má právo na pokračování své existence na planetě. Jakkoliv samozřejmě nic není definitvní, ale alespoň ještě pár tisíc let lidstva na zemi by bylo fajnJ

4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Jako zodpovědnost.

5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Ano, přichází s ním právě zvýšená zodpovědnost. Není to lehké, ale stojí to za to. S každým poznáním se otevírají dveře k poznání dalšímu, o kousek bližšímu podstatě.

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Jak kdy. Myslím, že nikomu neškodím a že se snažím abych aspoň tu a tam I prospíval, ale samozřejmě moje možnosti objektivně zhodnotit sama sebe jsou velmi omezené.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

V obecné rovině ano. Možná, že součástí té solidarity je ovšem respektovat I jejich přání a rozhodnutí. Těžká otázka, například co se zneužití, zdravotnictví, drogové problematiky a podobně týče… spíš preferuji empatii a z ní vycházející aktivitu před absolutní solidaritou.

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Absolutně ano!

9) Může člověk existovat bez válek?

Obávám se, že ne. A ještě více se obávám, že s přibývající populací na planetě a s ubývajícími surovinovými zdroji v první řadě s vodou už vůbec ne. Každý se bude snažit chránit svůj kmen, zemi, nebo alespoň rodinu před hladem a žízní a boj bude mnohdy jediný způsob jak toho docílit. Naše, západní, bohatá a humanistická až pacifistická civilizace vymírá, ačkoliv je to ona, která přináší (vedle mnoha negativ) technologický vývoj, umožňující možná řešení budoucích krizí, včetně výzkumu vesmíru. Ostatní civilizace, civilizace budoucnosti mají s válkou (alespoň nyní) ovšem mnohem menší „problém“ než my, takže z tohoto pohledu se budoucnost zdá být poměrně dost násilná. Vše se opakuje.

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

 

Zdraví pro všechny členy naší rodiny. No a pokud by snad šlo ještě druhé přání, tak abychom měli dost práce. Třetí? To už si vymýšlím nesmysly, dvě přání stačíJ

 

 

Robert Jíša – hudební skladatel

 

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic