Jaklová Dana,Mgr.MgA,novinářka a předsedkyně Rady ČRo

02.06.2010 09:41

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Je to hledání smyslu lidského bytí, ale především permanentní a pokorné hledání mé osobní role, úkolu, jak chcete, který na tomto světě mám.

2) Co pro vás znamená Bůh?

Všechno. Je to stvořitel, otec, přítel.  Bez něho bych nemohla žít.

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Je součástí přírody. Součástí stvoření.

4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Jako stálé, vědomé a pozorné soustředění se na přítomnost. Zní-li to jednoduše, pak to zdaleka jednoduché není. Mně trvalo padesát let, než jsem pochopila, že jediné, co stojí v naší cestě k osobní svobodě, je naše vlastní ego.

5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Naprosto zásadní. Proto nepatřím k lidem, kteří jsou nešťastní ze svého věku. Z každého dalšího dne, měsíce, roku se raduji, protože každý den, měsíc a rok vím o své životní roli víc.

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Vidím se poměrně realisticky. Každopádně se, na rozdíl od dob předchozích, mám ráda.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Určitě. Někdy je ale míra solidarity těžko odhadnutelná. Solidarita by měla druhého podpořit, ne ho utvrdit v nevyhnutelnosti jeho situace.

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Určitě. Myslím, že se tím nijak neliším od ostatních lidí. Neznám člověka, který by takový pocit nezažil.

9) Může člověk existovat bez válek?

Nejen bez válek. Může, podle mě existovat bez násilí. Neboť násilí je plodem ega, které je hlavní překážkou našeho štěstí a spokojenosti.

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

 

-          aby můj syn bez nárazu prošel pubertou, pracoval, měl rodinu a děti, zkrátka normální život

-          aby moje maminka došla usmíření se sebou a svým životem dříve, než z tohoto světa odejde

-          aby se mi podařilo alespoň zahájit práce na projektu pro seniory, umírající a problematické pubescenty, který mám zatím pouze ve své hlavě

 

 

Mgr., MgA. Dana Jaklová,novinářka a  předsedkyně Rady ČRo

Jak vás zaujal tento článek?Zde můžete ohodnotit.

 

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic