Fuxa Jan,prof.ing.csc.konstruktér,pružnostář,výtvarník

15.03.2010 18:31

1) Co je vaším hlavním životním smyslem,který vás vede?

Skrze život mezi lidmi si "zasloužit" společnství s Bohem.

2) Co pro vás znamená Bůh?

Bůh je nejvyšší autorita, stvořitel, ochránce i soudce.

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Člověk dostal dostal Zemi "do užívání".

4) Jak vnímáte  „svobodu“?

Svoboda je nutnou (ne postačující) podmínkou mravnosti člověka.

5) Má  „ poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Má - relativní - odráží realitu, pomáhá nám ji částečně pochopit.

6 )Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Nedívám se příliš do zrcadla.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Ano, s potřebnými.

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti,když  slyšíte nějakou hudbu,vidíte nějaký film,přečtete nějakou knihu?

Ano - obrazy, hudba, literatura...

9) Může člověk existovat bez válek?

Já války "ke štěstí" nepotřebuji... Aby nebyly, museli by všichni lidé dodržovat pravidla Stvořitele... Utopie?

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání.Jaká to budou?

 

Neexistuje kouzelný dědeček. Zaslíbení dává Bůh - proto žijeme.

 

 

prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.

konstruktér, pružnostář, výtvarník

 

Jak vás zaujal  tento článek?Zde můžete hodnotit.

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic