Andrýsová Lenka, poslankyně parlamentu

30.12.2010 13:36

 

1. Co pro vás znamená text Ústavy ČR:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci“?
    Ústava hovoří o lidu jako o zdroji veškeré státní moci, což je jedním z klíčových základů našeho politického systému. Ne všichni ale mají dostatek času k tomu podrobně se zabývat řízením státu a rozhodovat se, proto si volíme naše zástupce, kteří jsou lidmi vysláni do politických institucí. Správné je, že se volby opakují, protože tak si politická společnost uvědomuje, že slouží lidu a musí jim politiku přibližovat a vysvětlovat svá rozhodnutí.

2. Jak si vysvětlíte význam textu Ústavy ČR:“ Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“?
    Vysvětluji si jej tak, že je možno ústavním zákonem vyhlásit referendum, případně zákonem upravit možnost užití referenda.

3. Považujete náš politický systém, založený na volné soutěži politických stran, za dostatečný z hlediska prospěšnosti pro šechny občany?
    Náš stát nemůže nikdy nastavit systém prospěšný všem skupinám. Když to vyvedu do extrémů, není možno vyjít vstříc vrahům a kriminálníkům v odpuštění trestů, aby se jim žilo lépe.
Obecně vzato je náš stranický systém podle mého názoru dostatečný. Je třeba jej však neustále zlepšovat, například v oblasti financování volebních kampaní.
Nezapomínejme také na senát, který by měl být nadstranický a který by měl zohledňovat i názory menšinových skupin obyvatel.

4. Jak se díváte na politický systém tzv. polopřímé demokracie, fungující ve Švýcarsku?
    Švýcarský model polopřímé demokracie švýcarským občanům vyhovuje. Politická kultura ve Švýcarsku je specifická relativně vysokou angažovaností občanů. Otázkou je, co si konkrétně pod pojmem polopřímé demokracie představit. Ve Švýcarsku se můžeme setkat s různým pojetím polopřímé demokracie v různých kantonech.

5. Jaký je váš názor na zavedení tzv. lidové iniciativy (referenda), kdy občané mají právo korigovat, zrušit jakékoliv rozhodnutí politiků nebo podávat vlastní návrhy zákonů?
    Vyhlášení referenda ke zrušení rozhodnutí polického rozhodnutí si dokáži představit. Záleží ovšem na nastavení takové lidové iniciativy (například o jaké rozhodnutí jde, jaké je kvótám apod.). Ke druhé interpretaci lidové iniciativy jsem skeptická. Pokud občan není schopen přesvědčit jediného poslance, Senát, či kraj k podání návrhu, pochybuji, že bude moci přesvědčit parlament, aby daný návrh schválil.

6. Občan – volič propůjčil poslancům na určitou dobu svou svrchovanou moc. Neměl by mít možnost tuto moc poslancům kdykoliv odejmout, pokud se zpronevěří své funkci?
    Podle mého názoru by měla existovat možnost odvolání poslance, či senátora, nebo prezidenta, pokud například spáchal trestný čin. Dokázala bych si představit podobnou proceduru, jakou je impeachment v USA.

7. Když politici rozhodují proti vůli většiny občanů, jsou ještě jejich zástupci?
    Ano, jsou. Nezapomínejme na to, že politici jako zástupci lidu obdrží mnohem více informací a podkladů k rozhodování. Jejich konečné rozhodnutí se díky rozdílnosti těchto informací může lišit, i když výchozí zázemí mají se skupinou, kterou zastupují, více méně stejné. Mnohdy politik musí učinit i nepopulární rozhodnutí, které bude svědčit národu či budoucnosti národa. Krátkodobě ale rozhodnutí populární není, a proto se může jevit, že rozhoduje v neprospěch občana.

8. Je pro poslance důležité, co si myslí občané a jak by měl zjišťovat, co si myslí?
    Jednoznačně. V dnešní době může být poslanec a občan neustále v kontaktu prostřednictvím internetu.

9. Je podle vás správné, když většinu médií v ČR ovládá cizí kapitál?
    Českým investorům žádný zákon nebrání v držení médií. Stav, který popisujete, není ideální, ale nebylo by správné to uměle měnit.

10. Občané ČR nemají dostatečnou možnost se seznámit s fungováním systému polopřímé demokracie v zemích jako je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Kalifornie. Ve veřejnoprávních médiích tyto informace nenajdeme. Proč tomu tak je? Vidíte v tom nějaký záměr?
      Podle mne si člověk v dnešní době může dohledat jakékoliv informace. I kdyby tady nějaká barikáda informací existovala, lidé si mohou vše vygooglovat. Myslím si, že po přímé demokracii není v České republice tak velká společenská poptávka.
 

—————

Zpět


Kontakt

ten2ten

Plzeň, Czech Republic